Home Annons Företagspresentation: Bakgrundskontroll i realtid

Företagspresentation: Bakgrundskontroll i realtid

De flesta företag behöver någon gång söka bakgrundsinformation kring framtida anställda eller affärspartners. Förr var detta en tidsödande uppgift som krävde en hel del jobb. Idag har digitaliseringen möjliggjort en helautomatiserad tjänst som ger realtidsresultat omedelbart.

Verifieras rättsdatabas och tjänster används varje dag av tusentals personer och företag för nyhetsinhämtning och bakgrundskontroll. Företagstjänsten vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer med behov av en snabb access till handlingar från svenska domstolar. Att söka information om framtida anställda eller affärspartners blir allt vanligare, då såväl företag som privatpersoner vill kunna försäkra sig om att inte hamna i prekära situationer som kunnat undvikas genom lite enkel efterforskning. Det har aldrig varit lättare att snabbt få svar på frågor om personers laglydighet än nu – i digitaliseringens tidsålder.

Magnus Gröndal, Styrelseordförande och Bolagsjurist på Verifiera

– Vår affärsmodell bygger på en helt automatiserad process i allt från inhämtning av data till publicering av myndighetsbeslut i vårt webbgränssnitt. Detta gör att vi kan leverera resultat i princip direkt när beslut i domar och mål publiceras. Vi skickar automatiska förfrågningar varje dag till alla domstolar. Tack vare digitaliseringen är vår tjänst så bred och snabb, berättar Magnus Gröndal, Styrelseordförande och Bolagsjurist på Verifiera.

Verifiera inhämtar dokument från myndigheter som allmänna domstolar, Hyresnämnden, förvaltningsdomstolar samt Åklagarmyndigheten. Det kan röra sig om tvistemål, brottmål, hyrestvister, ekobrottsmål, besöksförbud och så vidare. Såväl mål där domar redan avkunnats samt där åtal väckts står att finna i databasen.  Att göra en så pass heltäckande sökning tog tidigare flera veckor. Man var tvungen att ringa eller maila till alla myndigheter och relevanta register för att samla in den data som efterfrågades.

”Tack vare digitaliseringen är vår tjänst så bred och snabb”

– Våra svar kommer in på någon sekund från dessa instanser. Tack vare digitaliseringen är vi väldigt effektiva. Våran databas är dessutom max några dagar gammal, vilket kan jämföras med ifall man beställer ut information från belastningsregistret, som då kan vara upp till ett år gammal. Där är heller inte väckta åtal eller pågående mål med. Då belastningsregistret levererar en pappersredogörelse är säkerheten dessutom låg och det händer att dessa rapporter förfalskas och säljs. Med vårt system är förfalskning i princip omöjligt. Vi vet om det är något åtal som väckts och pågående mål kommer också med i sökresultaten, säger Magnus.

Hos domstolarna arkiveras domarna efter fem år, och vill man hitta en arkiverad dom tar det väldigt lång tid eller är till och med i vissa fall omöjligt. Verifieras arkiv bara växer, då inget gallras bort över tid. Dessa domar ligger alltså kvar för all framtid i Verifieras databas och hittas direkt vid en sökning.

– Vi erbjuder en digital och säker lösning, där säkerheten ligger i att man kan vara säker på att undvika att anställa eller samarbeta med någon som man inte vill ha med att göra, avslutar Magnus.

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here