Home Logistik 78 procent av transportkostnaderna kontrolleras inte

78 procent av transportkostnaderna kontrolleras inte

Inom verksamhet som handlar med varor utgör transportkostnaderna en av de största utgifterna. Bristande kontroll är en av orsakerna. Vad kan företag göra för att minska onödiga utgifter och öka kontrollen?

I dagsläget är det såväl tidskrävande som kunskapskrävande att ha full kontroll på frakt- och logistikkostnaderna inom företaget. På grund av detta görs kontroller ofta bara som stickprov, vilket innebär att frakt- och logistikkostnader inte kartläggs på ett organiserat och systematiskt sätt. Kontering och kostnadsallokering görs också på ett sådant sätt att uppföljning och kontroll är i princip omöjliga att genomföra. Dessa förhållanden leder till att frakt- och logistikkostnaderna kan öka oproportionellt mycket i förhållande till ett företags omsättning, utan att företaget har en möjlighet att se vilka faktorer som driver kostnaderna och därmed också utan att kunna stoppa den skenande kostnadsutvecklingen.

Okunskapen om varför logistikkostnaderna ökar föranleder ofta att företag tenderar att reagera instinktivt med att försöka pressa priserna hos transportföretaget. Dock kan det vara helt andra faktorer som ligger bakom kostnadsutvecklingen, varpå ett sådant agerande inte kommer att ge önskat resultat och riskerar att försämra samarbetsrelationen.

Idag finns data ofta tillgänglig på olika sätt inom en organisation. Genom att samla in och analysera datan digitalt framträder en tydlig bild av verksamheten. Softlogs system löser effektivt detta genom att analysera datan med algoritmer ner på produkt- kund- och regionnivå. På så vis får man inom organisationen tillgång till tillförlitligt beslutsunderlag utifrån vilket man kan agera internt och externt för att hålla logistikkostnaderna på en rimlig nivå. Med ett automatiskt system för uppföljning och kontroll frigör man tid för medarbetarna och upptäcker snabbt eventuella avvikelser. Detta skapar inte bara en kontinuerlig kontroll av hög kvalitet, det gör också att man kan ha en bättre dialog och relation med transportföretagen. Kort sagt synliggör Softlogs logistikkostnader med en precision som inte varit möjlig tidigare, något som leder till en säkrare kontroll, effektivare organisation och stora kostnadsbesparingar.

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here