Home Digitalisering Datakvaliteten avgörande för digitala framgångar

Datakvaliteten avgörande för digitala framgångar

Digitalisering i all ära, men utan att säkra hög datakvalitet leder det sällan till önskad effekt. Rätt genomförd kan industrin spara mångmiljonbelopp genom att undvika driftsstopp och optimera processer. 

Varje industriell revolution har landat i en ny typ av industri. Den senaste revolutionen – Industri 4.0 – händer just nu och handlar om AI, big data, smart tillverkning och digitalisering. Företag är medvetna om att denna nya teknik är framtiden. Dock finns en del hinder att undanröja för att få ut mesta möjliga effekt av den.

– Vi fokuserar på de utmaningar som industrin har med digitaliseringen. Ett stort problem många företag har är datakvaliteten. Att datan innehåller den information som behövs är avgörande för att digitaliseringen ska ge den nytta man eftersträvar, säger Stefan Lagerkvist, VD för Viking Analytics.

Genom självlärande system som automatiserar driften kan man säkerställa bättre kvalitet och minskade kostnader för arbetsuppgifter som idag görs manuellt. Med hjälp av AI analyseras data till användbar information som till exempel får beslutsfattare att förstå en maskins verkliga livslängd och behov av underhåll. Att prediktera underhållet gör att  driften effektiviseras, underhållskostnader minskar, samt kostsamma driftsstopp kan undvikas. Genom tillståndsbaserat underhåll förlängs utrustningens livslängd och stora pengar kan sparas.

Trots detta har 90 procent av företagen inte börjat med AI-drivna processer och de 10 procent som gjort det stöter på utmaningar. Det är svårt att hitta kompetens, befintliga lösningar är för generella, skräddarsydda lösningar är dyra, eller så är businesscaset för osäkert. Låg datakvalitet och avsaknad av kvalitativ annotering leder till låg användbarhet av resultaten.

”Vi översätter industriell data till värdefulla besluts- underlag och tillförlitliga prognoser som går att agera utifrån”

– Verkligheten går inte att beskriva med hjälp av generella verktyg. Genom att addera kundspecifik information till datan kan vi bygga fungerande lösningar. Vi är duktiga på att ta hänsyn till specifika industriers behov och tar dem på allvar. Vi översätter industriell data till värdefulla beslutsunderlag och tillförlitliga prognoser som går att agera utifrån, avslutar Stefan.

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here