Home Annons Den digitala revolutionen i skolvärlden öppnar nya möjligheter

Den digitala revolutionen i skolvärlden öppnar nya möjligheter

Bild: Jarocka/IST

Det senaste decenniet har mycket ändrats i skolan i och med digitaliseringens intåg. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken men det krävs förändringsarbete, standarder och gemensamma krafttag för att den ska komma eleverna till del på bästa sätt. 

Digitaliseringen har förändrat mycket i samhället i stort såväl som i skolans värld. Det pågår en digital revolution där systemleverantörer tillsammans med huvudmän och regeringen har ett ansvar för att den genomförs på bästa sätt.

 – Det är en stor pågående förändringsprocess. Det krävs kompetensutveckling och utbildning av lärare, samt bra stöd till dem för att kunna digitalisera skolan på ett sätt som  gagnar eleverna. Det är en stor förändring i arbetssätt som berör såväl lärare och elever, som föräldrar och skolledning, säger Björn Andersson, Försäljningschef på IST AB.

De största utmaningarna menar Björn är att driva förändringsprocessen, att kompetensutveckla och utbilda medarbetarna hos huvudmännen i takt med att tekniken utvecklas. Andra utmaningar är lagar och förordningar samt beställarkompetensen när man upphandlar denna typ av system. Det är viktigt att det finns ett regelverk som gynnar lärandet så att ansvaret inte läggs på leverantören enbart. Standardiseringar behövs för att digitaliseringen ska gå ännu snabbare framåt i skolorna.

– Det krävs hög kompetens för att digitalisera på rätt sätt så att man får ut rätt effekt. Vi måste anpassa oss till de lagar som vi har och det krävs ett gemensamt grepp från alla parter för att göra detta på rätt sätt, säger Björn Andersson.

”Det krävs hög kompetens för att digitalisera på rätt sätt så att man får ut rätt effekt”

Innan det fanns bra digitala lösningar skedde mycket av arbetet manuellt hos enskild lärare och var denne frånvarande visste ingen vad som gjorts, vad som skulle göras eller var man var i undervisningen. Nu finns all den informationen tillgänglig för flera målgrupper. I systemet kan såväl lärare som elever och målsmän gå in och följa eleven. Vårdnadshavare får direkt veta om eleven är frånvarande. Det går att tidigt hitta elever som håller på att falla ifrån så att man fångar upp dem och hinner ge dem rätt hjälp i tid. Den nya tekniken ger även fördelar som talsyntes, informationsvideos om man har lässvårigheter, det skapar en tillgänglighet för alla elever med olika behov.

Björn Andersson, Försäljningschef på IST AB

Tekniken ger stora möjligheter som stöd för undervisningen så att läraren ska kunna ägna tid åt eleverna och effektivisera lärarens arbete med dokumentation. Målet är att hela tiden få en högre kvalitet i utbildningen, därför ska vi utnyttja tekniken på ett bättre sätt. IST samarbetar med Linneuniversitetet då det är tydligt att ytterligare forskning krävs på hur digitaliseringen kan utveckla lärandet i mötet med pedagogiken.

– Tillgänglighet och flexibilitet är en viktig del i digitaliseringen för att följa upp och bedöma eleverna på ett sätt som gör att vi får en ökad kvalitet. Läraren kan lägga mer tid på eleverna och tekniken stödjer att man kan kommunicera digitalt med skolan. Hela idén med vår verksamhet är att göra att våra elever får en bättre skolgång och bättre förutsättningar för att lära sig. Barnen är vår framtid, vi vill ge dem så bra förutsättningar som möjligt, avslutar Björn.

 

 

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here