Home Annons Dold fabrikskapacitet frigörs genom rätt digitalisering

Dold fabrikskapacitet frigörs genom rätt digitalisering

Att digitalisera för sakens skull ger i sig inga större effektivitetsvinster. Att knyta digitaliseringen till affärskritiska utmaningar i organisationen gör det däremot.

För några år sedan pratades det mycket om att alla måste börja digitalisera för att inte hamna ohjälpligt efter konkurrenterna. Många har märkt att denna digitaliseringshets inte nödvändigtvis är med sanningen överensstämmande. Mikael Persson, VD på Good Solutions, menar att det man behöver göra är att utgå från de strategiska utmaningarna företaget behöver möta och utifrån dem prioritera när och hur man digitaliserar. Det är inte annorlunda mot när man beslutar om att införa andra förändringar eller åtgärder.

– I grunden handlar det om att man måste vara pragmatisk till Industri 4.0 och digitalisering.

Man ska inte digitalisera bara för sakens skull, det leder inte till de där stora vinsterna som man är ute efter.

Utmaningarna kan vara att man måste öka flödet i fabriken, sänka kostnaderna per producerad enhet, sänka kapitalbindningen, vara kostnadsflexibla när volymerna går upp och ner, eller att man behöver bli bättre på hållbarhetsfrågor. Varje företag har utmaningar som de måste tampas med och här kan digitaliseringen hjälpa en att nå målen.

”Ingen produktion kommer i sig att gå snabbare bara för att man digitaliserar”

– Digitaliseringen måste kopplas till en utmaning du har, ett problem som digitaliseringen ska lösa. Att effektivisera fabriken handlar om att förse människorna med beslutsunderlag för att kunna fatta korrekt beslut snabbare. Ingen produktion kommer i sig att gå snabbare bara för att man digitaliserar. Digitaliseringen kan däremot bli en beslutsturbo för de befintliga arbetsprocesserna, säger Mikael.

Flera fabriker har ökat sin effektivitet med 15-20%

Att förse medarbetarna med rätt och lättillgängligt underlag underlättar skiftöverlämningar, möten och kontroller. Att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle gör att beslutsprocesser kan effektiviseras.

– Man ska utnyttja den information man kan få ur IT-systemen, testa för att se i den digitala tvillingen om det behövs service och använda den information man har om fabriken och hur den mår för att fatta rätt beslut. Det är allt från små löpande beslut som sker under dagen som rör service, kontroll och att fylla på material, till större beslut, som blir enklare att fatta med rätt beslutsstöd. Det är den stora vinsten med att digitalisera. Det måste vara verksamheten som kravställer och utifrån det implementerar man tekniken, inte tekniken som styr implementationen, påpekar Mikael.

En studie som gjorts av Good Solutions tillsammans med Chalmers ger vid handen att en svensk fabrik endast utnyttjas till 50-60 procent, resten är tidsförlust. Man förlorar tid för att produktionen står still, både planerade och oplanerade stillestånd, maskinomställningar, material som inte håller för höga hastigheter gör att man producerar långsammare, kvalitetsfel och så vidare. Med så stor kapacitetsförlust finns det alltså nästan en hel ytterligare fabrik i dold kapacitet att utnyttja. Här är nyckeln att hitta den potentialen genom att analysera vad tidsförlusten består i.

– För standardfabriken ser det ut som följer: 1/5 utgörs av maskinfel och 4/5 beror på verksamheten och mjuka värden, som att man fyllt på maskinerna, att man har personal, att människorna har planerat och fattat rätt beslut. Därför är det så viktigt att digitaliseringen används till att förse människorna med rätt beslutsunderlag så att de kan fatta beslut snabbare och fatta rätt beslut, säger Mikael.

”digitaliseringen BÖR används till att förse människorna med rätt beslutsunderlag”

Dagens teknikutveckling går snabbare än någonsin, men kommer samtidigt aldrig att vara långsammare än just nu. Organisatoriskt blir dock beteendeförändringen hos medarbetarna långsammare ju större en organisation blir – det blir trögt att bedriva förändringsarbete. Det blir alltså en betydande utmaning att få ihop dessa två kurvor som drar iväg åt olika håll. Mikael menar att det, för att man ska lyckas med digitaliseringen, är viktigt att följa några enkla hållpunkter:

  • Koppla digitaliseringen till företagets strategiska utmaningar för att få ledningens engagemang. Då får man den tid och de resurser som behövs för att man ska få nytta av den tekniska förändringen.
  • Utgå från de arbetsprocesser och den organisation man har. Man ska kunna använda den nya tekniken direkt i den befintliga organisationen med så liten förändring som möjligt.
  • Välj teknik som är lättanvänd. Beteendeförändring är en större utmaning än teknik. Men med teknikstöd som är lätt att förstå och använda blir också förändring i beteende enklare. Teknikstödet i fabriker är generellt sett föråldrad, man behöver ta steget till modern men enkel teknik.
Lönsam produktion bygger på att maximera värdeskapande tid genom att hålla förluster till ett minimum. Men hur?

Anledningen till att man vill investera är att man vill ha avkastning på sin investering. Good Solutions har följt ett antal kunder som digitaliserat enligt ovanstående steg. Samma kund hade efter digitaliseringen på samma produkt med samma egenskaper en betydligt lägre resursförbrukning på alltifrån materialförbrukning till energiförbrukning. Andra kunder hade ökat sitt genomflöde i fabriken och producerade 10-15 procent mer till samma maskin- och personalkostnader – en effektivisering som innebär rakt av ökad lönsamhet. Effektivitetsvinsten kan exempelvis användas till att köra igenom fler produkter eller till att bara producera på dagtid och slippa dyra helg- och kvällsskift och ändå leverera i tid. I båda fallen leder det till ett bättre resultat på sista raden.

Läs mer på: www.goodsolutions.se

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here