Home Energi Energieffektivisering för en hållbar fastighetsbransch

Energieffektivisering för en hållbar fastighetsbransch

Digitaliseringen har redan gjort att mycket av fastighetsunderhållet kan skötas automatiskt. Vad som krävs nu är att fastighetsägarna tar ett helhetsgrepp som gör att vi säkrar framtidens energibehov på ett hållbart sätt. Där har leverantörssidan ett ansvar. 

Digitaliseringen är nödvändig inom många branscher av olika skäl. Fastighetsbranschen har inte råd att fortsätta med underhåll i analoga organisationer framöver. Mycket kan redan idag skötas automatiskt. Allt från att information från väderprognoser kan hjälpa till att undvika kostsamma effekttoppar till hur man underhåller system innan komponenter går sönder görs redan. Framåt kommer denna typ av effektivisering bli ännu viktigare i och med det ökade elbehov som förutspås, kopplat till bland annat elfordon och laddstolpar i fastigheter, menar Jan Ström, VD på LeaseGreen.

– Effekttopparna är ett problem redan idag, kunderna betalar för mycket och vill kunna undvika dessa. Detta blir än viktigare för fastighetsägare som ska tillgodose det ökade elbehovet för de boende på sikt, när alla ska ha elbil.

Jan menar att hela ansvaret för utvecklingen ibland lite orättvist läggs på fastighetsägaren.

Jan Ström, VD LeaseGreen

Viljan till energieffektivisering måste visserligen finnas hos fastighetsägarna och de måste också ställa tydliga krav på leverantören, ekonomiska och utsläppsmässiga. På leverantören ligger dock ansvaret att ta hänsyn till dessa krav innan man går in i projektet och inte bara försöka applicera sina egna produkter på kundens miljö. Har kunden redan genomfört exempelvis en energisanering så finns det ingen anledning att göra om den. Här måste leverantörerna hitta en flexibel lösning och få systemen att tala med varandra. Viktigt är också att leverantörernas affärsmodeller främjar utvecklingen och underlättar för kunder att kunna genomföra ett energieffektiviseringsprojekt. I många fall är affärsmodellerna inte anpassade för denna typ av projekt, varpå stora initiala investeringar kan kännas svåra att ta då de först betalar sig på sikt. Här jobbar LeaseGreen på ett annorlunda sätt.

”Det är inte många som kan klara av att ha en sådan baktung affärsmodell, men vi menar att det är nödvändigt för att driva utvecklingen av branschen mot en hållbar framtid”

– Vi går in och gör analysen, genomför projektet och låter effekten komma. Först därefter tar vi betalt för projektet. Det är inte många som kan klara av att ha en sådan baktung affärsmodell, men vi menar att det är nödvändigt för att driva utvecklingen av branschen mot en hållbar framtid, avslutar Jan.

Läs mer på: https://leasegreen.fi/se/

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here