Expertkommentarer från fastighetsbranschen

Kristian Samuelsen, Sverigeschef på Sverige StreamBIM

Vilka ser ni som de största utmaningarna för branschen just nu?

 

En av de stora utmaningarna som vi märker av i branschen är att många pratar om den digitala transformationen och vikten av att ha en strategi kring det. Däremot saknas kompetens och engagemang i att bestämma vad det innebär i praktiken och hur man på bästa sätt ska implementera det i sin verksamhet.

Hur kan man komma förbi dessa utmaningar?

 

Jag tycker det är viktigt att sätta upp tydliga mål och fokusera på det man som verksamhet vill uppnå. Digitaliseringen ska skapa effektiva processer och hjälpa människor i sitt dagliga arbete. För att göra detta på bästa sätt är det avgörande att man implementerar verktygen och hjälpmedlen på rätt sätt.

Hur ser du på framtiden för BIM och byggbranschen? 

Framtiden ser mycket ljus ut. Alla måste acceptera det faktum att vi befinner oss i en omställning till en smartare och mer digitaliserad värld.

När det gäller byggnadsinformation har det länge varit fokus på öppna standarder och nu är fokuset större på integration och att man ska kunna flytta data mellan olika applikationer. Öppna standarder gör det möjligt och efterfrågan på väl dokumenterad information ökar. Jag tror också att branschen nu börjar förstå vikten av att välja rätt verktyg för jobbet och att återvinna istället för att återskapa data och IT-infrastruktur.
Det är också avgörande att kontrakten och den rättsliga ramen uppdateras så att detta inte fastnar i den flaskhals som finns idag. Först när det inträffar främjas innovationen och implementeringen av de nya arbetssätten och verktygen på bästa sätt.

 


Jan Ström, VD på LeaseGreen

Vilka är de största utmaningarna just nu?

Vi ser två stora utmaningar just nu. Den ena är att energieffektiviseringen går för långsamt. Ambitionen och viljan finns, men kunden fattar inte de beslut som krävs för att komma vidare. Det andra är att man inte tagit ett helhetsgrepp, utan bara löst ett energislag eller en teknisk del. Det finns mycket större energivinster och effekt att hämta om man gör det som en helhet, istället för bara punktinsatser. Att göra ett större ingrepp kräver dock ofta längre beslutsvägar.


Hur kan man komma förbi dessa utmaningar?

Dels måste företagen på leverantörssidan ha kundens krav i fokus och dels måste man ha en affärsmodell som säkerställer att kunderna har möjlighet att genomföra en energieffektivisering. Ett sätt är att fakturera kunden när vinsten av effektiviseringen verkligen kommer, inte innan. Dessutom gäller det för leverantörerna att vara tydliga med vad projektet innebär så att inköparna förstår vad de köper.

Hur ser du på framtiden inom energieffektivisering för fastigheter?

Framtiden går ännu mer mot digitalisering och vi ser att lösningar som man pratade om för sju år sedan nu är prisvärda och går att implementera. Inom fem år kan man förhoppningsvis byta en analog timme mot en digital kvart. Digitaliseringen möjliggör ett till stor del automatiserat underhåll av fastigheter, vilket blir betydligt mer tidseffektivt, går att planera och samordna på ett helt nytt sätt och gör att det mer sällan krävs att någon åker ut och genomför underhåll på plats.


Joakim Ollén, VD på Kunskapsporten

Vilka är de största utmaningarna just nu inom samhällsbyggnad?

En stor utmaning är paradoxalt nog att utveckla ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Paradoxen ligger förstås i att ”hållbarhet” idag är ett begrepp som används i alla sammanhang men som ibland känns mera som en etikett. Pressen på att snabbt åstadkomma nya bostäder är stor i hela landet och både den arkitektoniska och byggnads- tekniska kvaliteten får ofta stå tillbaka. På de flesta produktområden tycker vi att det är självklart att vi har haft en produktutveck- ling. Men bygger vi hus som är vackrare, bättre och mer hållbara än vi gjorde för 100 år sedan? Tyvärr inte nödvändigtvis.

Hur kan man arbeta för att komma förbi dessa utmaningar?

Marknaden måste driva på för att belöna god kvalité. En mera livaktig debatt om arkitektur och vad som verkligen skapar hållbara hus behövs
– det är bara om det i efterfrågan finns ett sug efter sådana kvaliteter som man kommer fram. Då påverkas också planerare och det finansiella systemet. Idag är det väldigt liten uppsida på att satsa på långsiktig kvalité – annat än vetskapen att det man byggt har ett värde också om 100 år.

Hur ser du på framtiden inom profilfastigheter och byggandet av kreativa miljöer?

Jag tror på en stark framtid för lärande hus – medvetenheten hos planerare och marknad kommer att öka om behovet av miljöer, både inne och ute, som befrämjar kreativitet och en omfamnade och varm stadsmiljö. Det är min övertygelse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here