Home Industri Expertkommentarer: Säkerhet och hållbarhet

Expertkommentarer: Säkerhet och hållbarhet

Ida Hagernäs Sales Director Sweden, Signicat

Vilka ser ni som de största utmaningarna för branschen/era kunder just nu?

I och med den snabba utveckling och digitaliseringen som sker nu är det oerhört viktigt inom de flesta branscher att säkerställa att man både följer direktiv och regelverk, samt dessutom att man vet vem kunden eller signatören är.

Hur kan man komma förbi dessa utmaningar?

Då det är så många olika regelverk att förhålla sig till nu tror jag det är viktigt att ta hjälp av någon som är specialiserad inom dessa områden. Vill man säkerställa identiteten hos olika kunder från många olika länder kan man verkligen underlätta hanteringen genom att integrera till Signicat för Onboarding, KYC och signering. Med en integration till Signicats API kan man enkelt få tillgång till dels alla eID som nyttjas i Europa, men dessutom även en rad olika registerslagningar, exempelvis för PEP, AML och firmatecknare, samt såklart även kundanpassad dokumentsignering som både effektiviserar och gör avtalsskrivningen säkrare, samtidigt som man gör en god gärning för miljön och säkerställer att hållbarhet är en hög prioritet hos sitt företag.

Hur ser du på framtiden för e-signering inom B2B?

Detta är framtiden! En viktig faktor för min egen del är hållbarhet och att säkerställa att vårt företag satsar på cirkulära lösningar som har miljön i fokus. Som extra bonus gör detta även signering av avtal än säkrare, både vad gäller långtidsvalidering och att säkerställa att rätt person signerar, men en annan viktig del är såklart också att man slipper spendera pengar på att skicka stora dokument samt ödsla onödig tid på att vänta på att det fysiska avtalet ska skickas per post.


Jonas Olaison, Miljö och Kvalitetschef på Textilia

Hur jobbar Textilia med hållbarhet?

Vi gör en risk- och möjlighetsbedömning. Var finns miljörisker, kvalitetsrisker eller arbetsrisker i hela textilserviceprocessen? Sedan graderar vi dem och ser hur stor miljöpåverkan har vi från olika delar av vår verksamhet. Vi är certifierad enligt OSA18001, ISO9001 och ISO14000. Detta är grunden i vårt arbete.

Vilka är era hållbarhetsmål?

Att få Svanenmärkning på alla våra tvätterier är ett viktigt mål. Vi har också ett långsiktigt mål om klimatneutralitet till 2035. Den största miljöpåverkan vi har är textiltillverkningen. År 2020 ska 25 procent av våra textilinköp utgöras av hållbara textilalternativ. Vi ska ha hållbara arbetsvillkor för de som jobbar i fabriken och de som tillverkar textilierna i andra länder. Vi jobbar mycket med hur vi kan utveckla textilierna till alternativa material eller miljömärkta fibrer och hur vi kan utnyttja transporterna till kunder mer effektivt. Våra chaufförer har utbildning i hållbar körteknik och vi kör på hög andel förnyelsebart bränsle.

Hur långt har ni kommit?

Vår klimatresa har tagit oss till 60 procent mindre klimatavtryck sedan 2009. Flera av våra tvätterier har fått Svanenmärkning. Vi har även investerat i enstorskalig anläggning där man kan köra in använda textilier som görs om till en massa och göra om dem till nya kläder och är med i flera forskningsprojekt med upcycling.


Tobias Ekberg VD och riskkonsult, P&B

Vilka är de största utmaningarna för branschen just nu?

Den tekniska utvecklingen går allt fortare och nya potentiella risker växer fram. Idag råder det brist på ingenjörer med praktisk erfarenhet inom vår bransch. Det saknas inte teknisk kompetens men att arbeta med risk och säkerhet i praktiska tillämpningar kräver erfarenhet från verkligheten. Samtidigt är efterfrågan på våra tjänster högre än någonsin.

Hur kan man komma förbi dessa utmaningar?

När det gäller framväxande risker, tex Cyberrisker, är det viktigt att inte hoppa över första steget, dvs att börja med en riskbedömning. Här identifieras möjliga källor till oönskade händelser, man bedömer sannolikhet och konsekvens av dessa händelser och sätter denna risk i relation till vilken riskacceptans som finns inom organisationen. Och först därefter väljer man vilka tekniska system, processer eller försäkringar som man vill använda för att på ett optimalt sätt hantera risken.   

På P&B möter vi branschens utmaningar genom att; inte kompromissa när det gäller stöd till nyanställda, se till så att ämneskunskap hålls aktuell och att inte glömma att de bästa lösningarna oftast finns i det enkla och inte i det komplexa.

Hur ser du på framtiden inom förebyggande säkerhetsarbete?

Behovet av externa specialister kommer att öka. Samtidigt ökar kravet på att vi, som specialister, stämmer av vår kunskap mot verkligheten och praktiska tillämpningar. Jag tror på en utveckling där vi som riskkonsulter jobbar nära och integrerat med våra kunder. Det finns ett stort värde och behov i erfarenhetsutbytet mellan kund och konsult för att få till optimala lösningar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here