Home Fastigheter Ljusa framtidsutsikter för jobb i fastighetsbranschen

Ljusa framtidsutsikter för jobb i fastighetsbranschen

Även om antalet nybyggnationer minskat står branschen inför demografiska förändringar som gör att behovet av kompetens är enormt – positiva besked för den som vill jobba i en rolig bransch i ständig utveckling.

Kompetensbehov inom fastighets-, bostads- och byggbranschen i Sverige står inför stora kompetensutmaningar. Det är en stabil bransch på frammarsch med stora pensionsavgångar som ligger runt hörnet. Branschorganisationer beräknar att minst 15 000 nya medarbetare kommer att behövas till år 2027. Det positiva är att detta innebär att det finns väldigt många spännande jobb.

– Det är kandidaternas marknad på många befattningar och de kan välja och vraka mellan företag och roller, säger Judith Kovacs, Senior Partner på People360.

Utmaningen i branschen menar hon är att företag rekryterar från varandra, istället för att våga rekrytera utifrån, ta in kandidater från andra branscher och vidga sina vyer.

Vi har en mycket god generell arbetsmarknad i Sverige men svårare för de som har en något mer senior ålder eller de som faktiskt kan och vill byta bransch.

– Vi tror inte på att fixera sig vid ålder eller andra irrelevanta parametrar som begränsar kandidatutbudet. Vi ska jobba längre och längre i Sverige och måste tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns och inte se ålder som ett hinder, säger Anette Stenseth, Senior Partner på People360.

”Vi ska jobba längre och längre i Sverige och måste tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns”

Anette och Judith startade People360 år 2014 men har lång erfarenhet inom chefsrekrytering, karriär- och ledarutveckling. Under åren har de även byggt upp ett starkt interimsnätverk med seniora chefer och specialister, vilket kommer väl till pass när kunder behöver hyra in kompetenta medarbetare med kort varsel under en begränsad tid.

Det allra viktigaste i en rekrytering är att säkerställa kvalitén och träffsäkerheten i processen. Det gör vi alltid genom att först fastställa de kritiska kompetenserna för den aktuella befattningen. Det är viktigt för oss att vi bedömer och selekterar kandidater objektivt baserat på kompetens, erfarenhet, kulturell matchning och förväntad prestation – aldrig baserat på ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Ett viktigt komplement i våra rekryteringsprocesser är våra evidensbaserade EQ tester, personlighetsanalyser, motivations och färdighetstester – som alla kopplas till dem fastställda kompetenserna. Poängen är att rekryteringen blir mer objektiv och kandidater jämförbara mot varandra. Detta gör oss lite annorlunda på marknaden.

För att tillgodose kompetensbehovet inom fastighets-, bostads- och byggbranschen menar de båda att det måste till en förändring i både att marknadsföra branschen som den framtidsbransch som den är och börja ta in personer från andra branscher och satsa på att utveckla de i stället.

– Vi uppmanar företag att våga ta in personer som inte har exakt den bakgrund de vanligen söker efter och att exempelvis på interimposter ta in personer med andra erfarenheter. En duktig ledare behöver inte nödvändigtvis ha branschkompetens, de har ju experter till sin hjälp i organisationen. Personer kan utvecklas vågar vi påstå och där vill vi utmana kunden, säger Anette.

Vi är ett entreprenörsdrivet företag, där ärlighet och respekt är grundbultar, och den personliga relationen med kunderna är en förutsättning för våra lyckade samarbeten.

– Vi står på tårna för våra kunder och vårt engagemang baseras på ärlighet, respekt och förtroende. Pålitlighet är det som gör skillnaden i vår bransch. Vi är personliga, tillgängliga och gör allt vi kan för att snabbt serva och finnas där för våra kunder och kandidater. Vi tycker att det är genuint kul och en fantastisk förmån att få jobba med dessa frågor och tar bara uppdrag som vi kan stå för, där vi kan vara med och göra skillnad, avslutar Judith.

 

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here