Home Annons Full koll på positionering med IoT

Full koll på positionering med IoT

IoT är i sig bara en teknologi som berättar hur saker ”Things” mår. Genom att addera realtids lokaliseringstjänster, RTLS, till IoT så går det att få full koll på allt från verktyg till materialflöden i industrin och bussar. H&D Wireless använder sedan avancerad analys (AI) av dessa mätvärden och positioner för att visualisera för användarna hur det är möjligt att effektivisera flöden och skapa värde för kunden.

På H&D Wireless är man övertygad om att IoT är framtiden, men inte tekniken i sig, utan vilka möjligheter som ges med hjälp av de data som tas fram.

– Vi är ett IoT-bolag, men IoT är i sig bara en teknologi. Vi är experter på trådlös kommunikation så vårt fokus är hur man analyserar data och ger konkret information till verksamheten och medarbetarna. Våra realtidslokaliseringstjänster, RTLS, bygger på att vi gör en analys av hur saker rör sig och skapar information utifrån det, som sedan via appar bokstavligen hamnar i händerna på våra kunder där informationen som bäst behövs. Vi är världsbäst på inomhuspositionering ner på decimeternivå. Vi analyserar data och försöker hitta, förstå och visualisera kundernas processer. Genom att analysera kundernas nyckeltal kan vi ge dem verkligt användbar affärskritisk information i realtid, säger Pär Bergsten, VD på Nasdaq-noterade H&D Wireless.

Pär Bergsten är VD på Nasdaq-noterade bolaget H&D Wireless

Branscher där positionering är väldigt efterfrågat och där man redan kan se stora fördelar och effektivitetsvinster av implementationerna är industri-, bygg och fordonsparker. Inom industrin jobbar man bland annat med Scania där man digitaliserat materialflödesprocessen i deras nya Smart Factory.

– Sedan 70-talet har robotar använts för montering inom industrin. Ofta har man investerat miljontals kronor i robotar, men övervakar inte materialflödet till roboten. Fungerar inte det så finns det inget material på plats och då blir det stopp i produktionen. Materialflödet till monteringen är särskilt viktigt i och med att korta produktionsserier blir alltmer vanligt. Logistikflödet måste få unika delar på plats till monteringsroboten. Kan vi förbättra ett sådant flöde med bara en procent så finns det enorma pengar att spara, säger Pär.

”Kan vi förbättra ett sådant flöde med bara en procent så finns det enorma pengar att spara”

I byggsektorn har man tagit fram en annan typ av tillämpning av positioneringstekniken – GEPS for Construction. Tillsammans med bland andra Cramo och slutkunder som Skanska och NCC pågår projekt där man håller på att ta fram en säkerhetsstandard för byggindustrin. IoT är extra kraftfullt använt tillsammans med 5G. På byggsidan kan denna kombination användas för att skicka positioneringsinformationen för att hålla koll på verktyg som försvinner från byggarbetsplatser men också framförallt när de behöver komma in på service.

– Vi har lösningar för både byggsidan och industrisidan. Såväl säkerhet som att lokalisera verktyg är högprioriterat i båda dessa branscher.

Mitt emellan transport och smarta städer befinner sig nästa område där tekniken visat sig väldigt användbar, nämligen inom fordonsdepåer. Keolis, en av Sveriges största bussoperatörer, har fått koll på hela sin fordonsflotta genom att bussarna är uppkopplade så att man numera vet var de parkerar på depån. Problemet med att inte ha koll på bussarna leder till konsekvenser i form av höga kostnader. Kunden har gått från att rita in på papper var bussarna parkerar, till en helt digital lösning där bussarna är realtidslokaliserade.

– Vi ser till så att kunderna har koll på var saker är, vi ger dem överblicken och på sikt kommer vi att kunna automatisera än mer genom AI, som att känna igen olika objekt och positionera dem. Vi har redan AI snurrande hos ett stort verkstadsbolag i deras rullande produktion. Där använder vi alla dessa teknologier, digitalisering, RTLS, IoT och machine learning (AI), avslutar Pär.

Läs mer på www.hd-wireless.com

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here