En hållbar, digitaliserad framtid är i antågande

Vi står i ett skede där alla är ense om att vi kommer att koppla upp, förr eller senare. Sverige ligger långt fram på den digitala arenan och mycket data finns redan. Nu gäller det att använda den rätt för att få ut mesta möjliga positiva effekter för samhället.

Hittills har vi pratat mycket om att koppla upp och göra processer billigare och effektivare med digitalisering. I ett läge där alla pratar om digitalisering är det dags att se digitaliseringen som ett verktyg för att skapa ett hållbart samhälle.

– Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att nå de högt uppsatta hållbarhetsmålen. Genom att med hjälp av AI och maskininlärning analysera data som i många fall redan finns i olika databaser kan vi få värdefull information som hjälper oss att förstå samband vi tidigare inte känt till. Detta gör i sin tur att vi kan förutse skeenden och planera bättre, på ett sätt som gör att vi kan agera på ett hållbart sätt,  säger Jenny Sperens Vice President Strategy and Business Development RISE ICT.

”Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att nå de högt uppsatta hållbarhetsmålen”

För att exemplifiera hur den nya tekniken kan hjälpa Sverige att nå hållbarhetsmålen lyfter Jenny fram ett spännande projekt som pågår på RISE just nu och som ska bidra till en effektiv upprustning av 800 000 lägenheter i behov av renovering. Genom att koppla ihop maskininlärning med befintliga data om fastigheterna är målsättningen att identifiera mönster som visar vilka åtgärder som behöver vidtas och var. På sikt ska informationen bidra till regeringens mål om Sverige som ett fossilfritt välfärdsland 2045.

Miljonprogrammet, som byggdes på sextio- och sjuttiotalet, är i akut behov av både energieffektivisering och renovering. Enligt rapporten ”Renoveringskompetens” (2018) finns det idag 800.000 lägenheter i Sverige som är i behov av renovering. De främsta anledningarna till att renoveringar har skjutits på är kompetensbrist och brist på lönsamhet för fastighetsägaren. Sverige har idag en omfattande databas med data om våra flerbostadshusbestånd (bland annat miljonprogrammet). Genom att använda maskininlärning för att analysera denna data ska prioriteringar för renoveringsåtgärder identifieras.

Jenny Sperens är Vice Presi- dent Strategy and Business Development på RISE ICT

Det finns mycket information om byggnader, som byggår, ägandeform, värmesystem och byggnadstyp. Men det finns också information som är viktig vid energieffektivisering, som inte finns i några register och som ofta hör ihop med byggnadstypen, exempelvis takutformning och fasadmaterial. Den informationen ska prediceras och föras ihop med befintlig information.

Med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning kan både kända och icke kända mönster i byggnaderna identifieras. Mönster som i sin tur kan ge bättre kostnadsuppskattningar för energieffektivisering, och förhoppningsvis kopplas till en prioriterad åtgärdsplan.

AI-verktygen identifierar olika kategorier av byggnader genom att kombinera byggnadsspecifik information från nationella databaser tillsammans med analys av bilder på byggnader.

”De främsta anledningarna till att renoveringar har skjutits på är kompetensbrist och brist på lönsamhet för fastighetsägaren”

– Genom detta kan vi få en uppfattning om vilka renoveringskoncept som är lämpliga för vilka byggnader och vilka styrmedel som kan bidra till att fastighetsägare renoverar sina byggnader på ett effektivt sätt, berättar Kristina Mjörnell, Affärs- och innovationsområdeschef på RISE.

Utöver att skapa ett nytt underlag för myndigheter så finns även en förhoppning om att maskininlärningsmetoderna kan appliceras inom andra fält än energi inom byggnadsbeståndsforskningen. Ett stort problemområde i byggnadsbeståndet är förekomsten av olika farliga ämnen. Det blir dyrt, omständligt och till och med farligt när man påträffar farliga ämnen vid renoveringar. Förhoppningen är att använda samma metoder för identifiering av renoveringspotential till att även kunna prediktera risker.


Kom och träffa RISE i Almedalen där de pratar om det nya, digitala samhället som individanpassat och cirkulärt. Det blir också diskussioner om hur digitala verktyg kan skapa hållbarhet och hur vi interagerar med den digitala tekniken.

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here