Home Annons Textilservice – en cirkulär affärsmodell i tiden

Textilservice – en cirkulär affärsmodell i tiden

Om du någon gång varit inlagd på sjukhus så har du troligen haft på dig Textilias patientkläder eller sovit i deras bäddlinne. Textilservice är en tjänst som de flesta kommer i kontakt med utan att ens vara medvetna om det. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig sjukvård arbetar Textilia med att säkerställa en så hållbar textilservice som möjligt – från textiliernas tillverkning, tvätt och användning till återvinning.

Textilia tillhandahåller uthyrning och cirkulation av textilier med målet att maximera användningen av producerade textilier genom en nästintill cirkulär affärsmodell. Som en partner till främst aktörer inom offentlig sjukvård, men även privata företag är hållbarhetskraven höga.

– Vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår affärsmodell vilket är en framgångsfaktor, inte bara för oss utan också för våra kunder och miljön. Den textilservice vi levererar är efterfrågad inom offentlig sektor där det finns ambitiösa hållbarhetsmål. Genom tätt samarbete med våra kunder kan vi hjälpa dem att nå sina egna hållbarhetsmål, säger Jonas Olaison, Miljö och Kvalitetschef Textilia.

”Textilservice är en tjänst som de flesta kommer i kontakt med utan att ens vara medvetna om det”

Genom miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar gör Textilia tillsammans med sina kunder skillnad. Hållbarhetstänket genomsyrar alla delar av verksamheten där stort fokus ligger på att vara en hållbar arbetsgivare och ta socialt ansvar, likväl som att driva utvecklingen av hållbara textilier och kontinuerligt hitta nya vägar att minimera svinn och återvinna för att färre textilier ska behöva produceras.

Jonas Olaison, Miljö och Kvalitetschef på Textilia.

– Störst del av miljöpåverkan ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Kan vi öka omsättningen av textilier och därmed köpa in färre, så är vi på god väg mot både en bättre ekonomi och miljö. Vi tittar också kontinuerligt på hur vi kan byta ut material mot alternativ som inte påverkar miljön lika mycket som till exempel bomull, konstaterar Jonas.

Målet är att bli en helt klimatneutral textilservice 2035 vilket Textilia arbetar mot genom nära samarbete med sina kunder och en rad initiativ. Till exempel har Textilia investerat i re:newcell i syfte att främja återvinning av textilfibrer. Textilia arbetar även med att up-cycla kasserat material som kan bli till andra produkter och återintroduceras till kund.

– Det är viktigt för oss att alla våra tvätterier ska leva upp till Svanens märkning av tvätt- och textilservice. Märkningen ställer krav på allt ifrån effektiva transporter på förnyelsebara bränslen till vilka kemikalier och vilken energiförbrukning man använder. Allt för att vara en så hållbar textilservicepartner som möjligt avslutar Jonas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here