Home Annons ”Vi kan inte dokumentera oss till hållbara lösningar”

”Vi kan inte dokumentera oss till hållbara lösningar”

Térèse Kuldkepp är affärsområdesansvarig och partner på Incoord

Hållbarhet är något de flesta branscher strävar efter idag. Så även bygg- och fastighetsbranschen. Att nå hållbart byggande kräver dock inte ett än mer rigoröst regelverk, det ska snarare till attitydförändringar och målstyrning.

Utmaningarna för hållbart byggande är flera till antalet. Det är ett komplext område och på grund av att det är relativt nytt finns ingen rutin att luta sig tillbaka på. I branschen är det vanligt att man efterfrågar tydligare regelverk, fler regler, hårdare upphandlingskrav eller nya certifieringssystem när ämnet hållbart byggande kommer på tal.

– Detta är något vi ständigt möter i branschen. Jag tror att efterfrågan på fler regler bottnar i att hållbart byggande för många känns komplicerat. För att förstå komplexiteten söker människor struktur, det är naturligt. Jag anser dock att det är viktigt att försöka avgöra vilken mängd regler som är rimlig och lämplig och dessutom vilken typ av regler, säger Térèse Kuldkepp på Incoord.

Hon menar att det är lätt att man missar poängen med varför reglerna existerar. Det blir ofta att man fastnar i regelverket och det är svårt att se om regeln verkligen leder till det mål det var tänkt från början.

– Tyvärr handlar alldeles för mycket av diskussionen och förslagen på lösningar om att skapa fler krav, regler och mer dokumentation. De är alla verktyg som är bra, men det är inte ett bra sätt att lösa alla våra problem. Fler krav, regler och mer dokumentation anser jag är ett väldigt effektiv sätt att samtidigt styra bort fokus från vad vi vill uppnå. Det sker genom att alla istället börjar diskutera enskilda sakfrågor, definitioner, begrepp, eller var gränsen exakt går för regelns tillämpning istället för att se det gemensamma målet. Jag tycker istället att det är viktigt att vi har ett tydligare målfokus, speciellt när vi pratar om hållbarhet.

Térèse menar att om vi blir duktiga på att bygga gemensamma mål och veta vart vi är på väg och vad vi vill uppnå, då kommer vi bli mycket snabbare och bättre på att fatta kloka beslut längs vägen. Då blir vi effektivare i att veta vad som är viktigast att hålla kvar och vad som är rimligast att sålla bort när vi väl måste göra ett val.

– Det skulle kunna revolutionera resultaten av alla våra hållbarhetsinsatser om arbetstiden alla instanser lägger ner flyttades från dokumentation och kravställning till att faktiskt veta vad vi vill uppnå. Det skulle även generera betydligt mer engagemang från alla inblandade att veta vad det är man bidrar till, säger Térèse.

”Det skulle kunna revolutionera resultaten av alla våra hållbarhetsinsatser om arbetstiden flyttades från dokumentation och kravställning till att faktiskt veta vad vi vill uppnå”

Det krävs en ödmjukhet och en klarsynthet om att hållbart byggande inte är så enkelt, vi kan inte satsa allt på en lösning. Vi måste kunna förstå och göra rätt saker, våga ha komplicerade samtal och jobba mot målstyrning, inte bara regelstyrning.

– Vi behöver ett ledarskap som sätter upp tydliga mål och styr projekten mot dem. Slutligen behöver vi även vara mer prestigelösa och samarbeta mer inom branschen. För detta behövs en neutral arena för detta där alla tjänar på att sträva mot samma mål.

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here