Home Energi Energioptimering ger lägre kostnader och högre komfort

Energioptimering ger lägre kostnader och högre komfort

Fastighetsbranschen har fått upp farten vad gäller energioptimering. Trenden går mot att ta helhetsgrepp och vinsten är högre komfort för hyresgäster och lägre kostnader för fastighetsägare.

Fokus på energiförluster har på senare år nått nya höjder i fastighetsbranschen. Högpresterande tekniska lösningar finns nu att tillgå till en rimlig kostnad och fastighetsoptimering går nu att göra på ett väldigt lönsamt och effektivt sätt. Men, tvärtemot vad man skulle kunna tro, är det inte främst till gamla högförbrukande fastigheter optimeringsprojekt efterfrågas.

– Vi ser ett ökat fokus på energiförluster och jobbar mycket med nyproduktion. Vissa fastigheter är inte mer än ett par år gamla och redan finns ett behov av energioptimering. Det beror ofta på att man inte tänkt rätt när man byggde fastigheten, eller inte använde tekniken på rätt sätt, menar Anders Gustavsson, VD på Canmera.

Anders Gustavsson är VD på Canmera

Anders menar att de hellre sett att de fick vara med på planeringsstadiet när nya fastigheter ska byggas. Det skulle bli både effektivare och billigare för fastighetsägaren.

– Vi gör hellre ett bättre jobb och tjänar lite mindre pengar.

Fastighetsautomation har funnits länge, men nu tittar branschen på andra funktioner än tidigare. Rent tekniskt finns all teknik att tillgå och ofta till en vettig kostnad för produkter med bra verkningsgrad. Trots detta fungerar många fastigheter inte optimalt och komforten blir lidande.

– Vi kan komma ut till en fastighet där den senaste tekniken är installerad men på fel sätt så att ingenting fungerar. Kompetens är nyckeln och bristen på densamma är den största utmaningen för oss och fastighetsägaren. Kunden kan ibland inte bedöma om det är installationen eller produkten som det är fel på. Utmaningen ligger i beställarkompetens och utförarkompetens, det behövs kompetens i alla led så att man gör rätt från början, säger Anders.

Canmera jobbar ofta med felsökning och åtgärder och det finns en stor efterfrågan på kartläggningar och utredningar. Kunderna ser i allt större utsträckning till en helhet, till energianvändningen över lag, med exempelvis både värme och tappvarmvatten.

– Varmvattenproduktion kan uppgå till 30 procent av en fastighets energiförbrukning på ett år så här finns ofta mycket att vinna, men ofta stirrar man sig blind på värmesystemet och missar varmvattencirkulationen. Det finns tydliga direktiv för energiutredningar och fastighetsägarna får genom att göra en kartläggning upp ögonen för vad som verkligen drar energi i en fastighet. Ibland kan det vara så enkla åtgärder som att byta isoleringen på rören som gör att en fastighet går från att vara ineffektiv till att bli effektiv. Detta är gammal hederlig teknik som borde vara en självklarhet, menar Anders.

I snitt kan man spara runt 5-20 procent i energiförbrukning genom ett optimeringsprojekt. Det kan handla om att återvinna frånluftsvärme för att producera värme och varmvatten och därigenom spara mycket pengar och få en stor effektivitetsvinst. Ibland drivs optimeringsprojekten av komfortproblem och då är vinsten man uppnår en högre komfort.

– Det är ekonomiskt fördelaktigt att ha nöjda hyresgäster och då sparar man också pengar på andra saker i förlängningen. NHI (Nöjd Hyresgästindex) väger väldigt tungt i många föreningar. Med ett optimeringsprojekt höjer man komforten och får välmående och nöjda hyresgäster, avslutar Anders.

Läs mer på: www.canmera.se

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here