Home Annons Företagspresentation: Otillgänglig data blir tillgänglig med visualisering

Företagspresentation: Otillgänglig data blir tillgänglig med visualisering

Idag har de flesta företag stora mängder data sammantaget i sina system. All denna data kan, rätt använd, effektivisera industrin och skapa stora kostnadsbesparingar. Med rätt verktyg blir detta möjligt.

Aldrig förr har vi haft så stora mängder data att tillgå i alla upptänkliga system. Big Data, den enorma mängd data som företag samlar in i olika system, kan vara en ovärderlig källa till effektivisering av verksamheten. Först måste man dock göra data tillgänglig.

– Det handlar om visualisering, att få fram information i realtid och även synliggöra gömd information, det vill säga information som tidigare varit oåtkomlig. ICONICS Connected Field Service App löser detta och mycket mer, berättar Göran Nord, grundare till VisValue, återförsäljare av ICONICS produkter.

Hittills har problemet varit att man visserligen har stora mängder data, men inte kunnat använda den. Nu kan man ansluta alla system och skapa sig en enhetlig bild av hela situationen. I en produktionsanläggning får man exempelvis all information, inte bara från en maskin, en linje eller en produkt, utan kan knyta samman många öar av information till en helhetsbild. Med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) kan funktioner lösas automatiskt genom att maskiner och utrustning lär sig beteendet. Ett exempel är feldetektering, där man hela tiden har koll på utrustningen så att alla parametrar är inom toleransen. När man börjar se avvikelser genereras information och larm skickas till de som har hand om underhåll och support så att de kan åtgärda orsakerna innan man får maskinstopp.

Urval av person sker beroende på var de är placerade rent geografiskt, man har en sensor som känner av var en person är inomhus i industrin, eller med gps-information utomhus, sen scannar systemet om den person som är närmast har rätt kunskap för att lösa problemet. På så vis kan man effektivisera produktionen så den kan fortgå utan stopp genom proaktiv feldetektering och kontinuerligt underhåll, istället för tidsbaserat, vilket sparar såväl tid som pengar.

På allas läppar just nu är VR (Vir-tual Reality) och AR (Augmented Reality). ICONICS var först i världen med att få fram ett Holographic Machine Interface för ett tredimensionellt VR. Denna teknik applicerad på industrin gör att man kan få all realtidsinformation i en 3D-modell av en maskin, Digital Twin.

– Du kan gå in i maskinmodellen och starta och stoppa eller ändra värden. Du kan ha den på skrivbordet, och kan även se uppgifter som maskindata och temperaturer och så vidare, när du är ute och jobbar med maskinen. Detta kan dels användas för att se information som man inte ser på en maskin i vanlig produktion eller i service-underhållshänseende. Dessutom kan Microsoft HoloLens användas för att ge tillgång till maskiner på distans, så att ifall någon servar en maskin på andra sidan jorden kan en expert på kontoret se exakt vad servicepersonen ser och guida denne i uppgiften.

Sammanfattningsvis ger ICONICS Connected Field Service App rätt information till rätt person i rätt tid och kan därmed underlätta för dem att fatta rätt beslut. Visualiseringen kan presenteras på vilken enhet som helst, såväl Smartwatch, laptop som mobiltelefon funkar som HMI.

2018 Microsoft Manufacturing Partner of the Year
VisValue AB, Ulricehamn
0703 042 901, info@iconics.se


Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here