Home Fastigheter Stadsbilden i Varberg är under omdaning

Stadsbilden i Varberg är under omdaning

Varberg, Västkustens pärla, får ett helt nytt utseende på bara ett par år.

– Varberg växer, det är en attraktiv region med hög nettoinflyttning och det händer mycket i staden. Efterfrågan på bostäder är stor. Som det kommunala bostadsbolaget har vi till uppgift att förse kommunen med bra boende – något som vi tar på stort allvar, säger Dzejna Seta, marknadschef på Varbergs Bostad.

Varbergs Bostad är i färd med att bygga 1400 nya lägenheter på Sörse under de närmsta åren.

För cirka ett år sedan sattes spaden i jorden för Varbergs Bostads största projekt i modern tid, Västra Sörse, som med 260 hyresrätter också är det sjätte största bostadsprojektet i Sverige just nu.

Från miljonprogram till Varbergs bästa läge

Gröna Sörse, som området kallas i folkmun, byggdes på 1960-talet och är från början ett miljonprogramsområde, byggt i två och tre våningar med ca 900 lägenheter. Stora grönområden mellan husen och inte minst det fantastiska läget gör att området idag ses som ett av Varbergs attraktivaste. Men bra kan bli bättre och på Sörse är utvecklingspotentialen stor.

På Sörse möts det gamla och det nya i en gemensam framtidssatsning, ett stadsutvecklingsprojekt där man förändrar bilden av Varberg och Varbergs södra entré för de kommande 50-100 åren.

Första steget i detta stadsutvecklingsprojekt togs redan 2013 med bygget av 43 nya lägenheter. Därefter följde Västra Sörse, som beräknas vara färdigställt 2022. Men planerna tar inte stopp där. Varbergs  Bostad har ytterligare två projekt planerade i området; Södra Sörse som projekteras för ytterligare 250-300 lägenheter och Kattegattsvägen med 150 nya lägenheter.

”ett stadsutvecklingsprojekt där man förändrar bilden av Varberg och Varbergs södra entré för de kommande 50-100 åren”

Västra Sörse – med människan och miljön i centrum

Inflyttningen på Västra Sörse sker i sju etapper. I de först färdiga husen flyttade förväntansfulla hyresgäster in i maj i år. Och lägenheterna i etapp två och tre är redan uthyrda – ett år innan inflyttning kan ske. Lägenheterna byggs som 1-4 rum och kök, med en modern och hög inredningsstandard.

Hållbarhetstänket präglar hela byggnationen med människan och miljön i centrum redan i planeringsfasen – Västra Sörse blir socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

– All vår nyproduktion grundar sig givetvis i hållbar och energibesparande byggteknik. Vi ställer höga krav på material, men också på våra entreprenörer redan i upphandlingsfasen, menar Dzejna.

Husen byggs med passivhusteknik och förses med solpaneler på taken. Man har genomgående använt hållbara material, som bland annat tegel till fasaderna.

Men hållbarhetsfrågorna avspeglar sig inte bara i produktionen, utan lever vidare in i förvaltningsfasen. Sociala mötesplatser, odlingslotter och biodlingar är bara några exempel på hur bolaget skapar trivsamma boendemiljöer för hyresgästerna.

Foto: Varbergs Bostad

– Tidigt anlade vi en aktivitetspark och 28 odlingslotter. På Västra Sörse fortsätter vi på samma spår med tre stora växthus som hyresgästerna kommer att kunna odla i, men också använda för sociala sammankomster., säger projektledaren Lina Hjalmarsson.

När Västra Sörse är färdigt är vår ambition att det ska vara helt nyckelfritt. Det innebär att såväl lägenhetsdörrar som postboxar och växthus öppnas digitalt. Det är en spännande lösning som är fördelaktig och smidig både för oss som bolag och våra hyresgäster, säger Lina Hjalmarsson.

”När Västra Sörse är färdigt är vår ambition att det ska vara helt nyckelfritt”

Hyresrätten – ett all inclusive boende

Fördelarna med Västra Sörse är många. Det geografiska läget är idealiskt med bara 10 minuter på cykel till stranden, gångstråk ända ner till havet, grönområden med löpspår i anslutning till bostäderna och 15 minuters promenad från centrum. För de som pendlar norr- eller söderut är påfarterna till motorvägen nära.

– Vi vill lyfta fram hyresrätten och dess fördelar. Det är en fantastisk boendeform, som vi ofta benämner som ett all-inclusive-boende, där hyresvärden tar hand om allt det praktiska. Västra Sörse är perfekt för personer som vill ha ett aktivt, bekymmersfritt liv på ett av Varbergs bästa lägen, säger Dzejna Seta.

Ett eget parkeringsbolag

I samband med nyproduktionen av 260 lägenheter på Västra Sörse, fanns behov av ett stort antal parkeringsplatser. Lösningen blev ett underjordiskt parkeringsgarage i tre våningar.

– De höga produktionskostnaderna för garaget innebar dock att projektet behövde avsätta cirka 100 miljoner kronor inklusive moms, berättar Catrin Lämpegård, ekonomichef på Varbergs Bostad.

Varbergs Bostad bildade då ett eget dotterbolag, Parkering i Varbergs Bostad AB, med en verksamhet som enbart bedriver uthyrning av parkeringsplatser.  Momsavdrag minskade produktionskostnaderna med 20 miljoner kronor.

– När Varbergs Bostad hyr ut parkeringsplats till en extern hyresgäst blir uthyrningen momspliktig. Detta innebär att Bolaget kan göra avdrag för ingående moms på nyproduktion och förvaltningskostnader av sådan parkeringsplats, säger Catrin.

Till hösten är det dags att anmäla intresse för lägenheterna i etapp fyra och fem. Påwww.västrasörse.se kan man läsa mer om projektet och gå på virtuell rundvandring i lägenheterna.

Foto: Varbergs Bostad

Text och bild: Varbergs bostad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here