Home Fastigheter Innovativ teknik möjliggör utvecklingen av framtidens hållbara stad

Innovativ teknik möjliggör utvecklingen av framtidens hållbara stad

Den smarta staden där vi försörjer oss på endast förnybara energikällor, där stadens alla gator är fria från utsläpp och där fastigheterna är energipositiva känns för många som utopi. Men för vissa har utopin redan infunnit sig och i oktober kommer vi få se resultatet av en satsning som på många sätt motsvarar de förväntningar vi har på framtidens smarta samhälle.

Det kommunägda energibolaget Kraftringen kommer tillsammans med Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP) inviga ett nytt mobilitetshus – Svanen, som mint sagt är ett spännande projekt som på många sätt tillhör framtiden. I samband med det invigs även det nya och smarta energilagringssystemet för fordon. Paul Myllenberg, VD på LKP berättar:

-Tillsammans med Kraftringen har vi gått ihop i ett gemensamt krafttag för att bidra till utvecklingen av framtidens stad och samhälle. Vi har lyckats göra det som många i branschen säger att dem ska göra men inte gjort, och det energipositiva mobilitetshus som vi nu inviger i oktober är bara en del i den förändring som vi driver för att skapa ett mer hållbart samhälle.

”Tillsammans med Kraftringen har vi gått ihop i ett gemensamt krafttag för att bidra till utvecklingen av framtidens stad och samhälle”

Multifunktionella mobilitetshus främjar stadsutvecklingen

Sedan en tid tillbaka har parkeringsbranschen lämnat betong och asfalt och istället gått över på den hållbara sidan som består av bland annat solcellsanläggningar där elbilar laddas. Ett parkeringshus är inte längre bara ett hus där bilen parkeras, det är ett multifunktionellt mobilitetshus där elfordon ska kunna laddas. Den möjliggörande tekniken för detta tillhandahåller energibolaget, Kraftringen.

– Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att hitta hållbara och innovativa lösningar för den framtida generationen, säger Malin Friis, kundansvarig på Kraftringen. Detta för att gynna nästkommande generation så att de får uppleva de innovativa framsteg som vi gör idag, fortsätter hon. Och eftersom vi sedan i april förra året är helt fossilbränslefria så möjliggör vi för företag och kommuner att nå sina miljömål.

Det nära samarbetet mellan LKP och Kraftringen är ett bevis på att samverkan kommunala bolag emellan skapar en enorm kraft för stadsutvecklingen. I ett samarbete där man ständigt för en dialog för att hitta lösningar som bidrar till att nå högt uppsatta miljömål och successivt genomgå omställningen till den hållbara och smarta staden.

– Samarbetet med Kraftringen har gett oss möjlighet att besvara många av de utmaningar som invånarna i Lunds kommun upplever. Vi skapar mobilitetshus som är energipositiva, alltså som genererar mer energi än dem förbrukar och så småningom kommer staden ha förändrats och anpassats till framtida miljömål, förklarar Paul Myllenberg.

Omställningen till den smarta staden

Enligt både Malin Friis och Paul Myllenberg kommer det krävas denna typ av innovativa samarbeten för att omställningen till den smarta staden ska bli genomförbart. Det kommer också krävas att framtidens stad byggs på el och för att möjliggöra det behöver man bygga lokala celler som producerar och lagrar den kraften, precis som vid projekt Svanen.

– Tidigare har man varit tvungen att sälja energin till kraftbolaget för att sedan köpa tillbaka den och därefter lämna ut den till bilarna. Det som händer då är att man tappar en del energi på vägen och därför är denna anläggning unik eftersom vi lagrar all energi i energilagringssystemet för att sedan kunna använda det när vi vill, säger Paul Myllenberg.

Genom ett transparent tak ska projekt Svanen lagra solcellsenergin ner i de batterier som finns installerade i fastigheten. Energilagringssystemet gör alltså att all energi som skapas genom det transparenta taket stannar i fastigheten och så småningom blir anläggningen självförsörjande.

– Tidigare har man distribuerat energi från centrala anläggningar genom överbelastade nät, men detta möjliggör för något helt annat, säger Malin Friis. För att omställningen till ett smart samhälle ska fungera krävs det att det skapas mikroproducenter runt om i landet som är mer eller mindre självförsörjande. När vi lyckas med det har vi anläggningar som tar tillvara på energin på plats och vi slipper distribuera ut den eller bygga ny infrastruktur för att det ska fungera. Med andra ord ett energieffektivt sätt att bemöta framtidens krav på, fortsätter hon.

Gynna och minska effektbristen

Effektbrist i elsystemet uppstår när elnätet blir överbelastat, ett faktum som förutspås drabba södra Sverige hårt. Det saknas tillräckligt med överföringskapacitet från norr till söder för att täcka elbehovet och vid omställningen till en smartare stad där el spelar en avgörande roll behövs åtgärder vidtas. Malin Friis menar att skapandet av mikroproducenter är en avgörande del för att gynna och minska den utmaning vi annars står inför.

– Vi kommer troligtvis få en effektbrist och då är denna teknik otroligt viktigt, förklarar hon. På sikt kommer vi applicera tekniken även på andra produkter, exempelvis likströmsprodukter så som belysning. Där behöver inte elen omvandlas utan energin lagras, fördelas och nyttjas direkt. Och risken är annars att effektbristen kommer sakta ner stadsutvecklingen när vi inte har energi nog att göra de utbyggnationer som framtiden kräver, fortsätter hon.

För att förstå de stora uppsidorna med vad denna innovativa teknik innebär drar Paul Myllenberg en liknelse till samhällets förhållningssätt till livsmedel.

– Precis som vi vill ha närproducerad mat bör vi även tänka att vi vill ha närproducerad och förnybar el som man själv förbrukar och nyttjar, menar han och Malin Friis instämmer.

– Detta är ju bara en av många kommande anläggningar och den teknik som vi använder vill vi applicera på många fler områden framöver, förklarar hon. Vi är en del i utvecklingen av den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Där kommer vi använda all den senaste tekniken för att skapa ett energipositivt kvarter där innovativa lösningar uppfyller framtida generationers förväntningar, fortsätter hon och drar kopplingar till hur stadsdelen byggs till fördel för både IoT (Internet of Things) och AI (Artificiell Intelligens).

Paul Myllenberg, VD på LKB och Malin Friis, kundansvarig på Kraftringen

En förebild

Projekt Svanen är minst sagt ett inspirerande projekt som på många sätt går i bräschen för hållbar och smart stadsutveckling. Ett innovativt sätt att bemöta samhällets utmaningar och samtidigt förse staden med de lösningar och förutsättningar som framtiden kräver.

– Vi gör det som andra pratar om och ser till att stadsutvecklingen drivs framåt. Detta är bara ett av många kommande projekt som vi tillsammans med Kraftringen kommer genomföra och vi vill visa att allt är möjligt med den teknik och kompetens som finns idag, säger Paul Myllenberg avslutningsvis.

”Precis som vi vill ha närproducerad mat bör vi även tänka att vi vill ha närproducerad och förnybar el som man själv förbrukar och nyttjar.”

Fakta Lunds kommunala parkeringsbolag:
LKP verkar för att bidra till stadsutvecklingen genom att tillgodose behovet av parkering för dess invånare. Idag förvaltar bolaget sju egna parkeringshus, en siffra som förväntas öka med en ny fastighet varje år. Bolaget arbetar efter de tre ledorden miljösmart, enkelt och nära, för att skapa innovativa parkeringslösningar för en hållbar stad.

Fakta Kraftringen:
Det Skånska energibolaget arbetar med den senaste tekniken för att skapa hållbara energilösningar tillsammans med sina kunder. Som ett av landets mest hållbara energibolag bidrar de till den intensiva stadsutvecklingen genom att arbeta nära tillsammans med sina kunder för att hitta de bästa lösningarna för framtiden. Sedan april 2018 är Kraftringen helt fossilbränslefria i sin energiproduktion och hjälper sina kunder att uppnå högt uppsatta miljömål.

Text och bild: Engage Agency

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here