Home Logistik Logistikläge som skapar tillväxt och gynnar svenskt näringsliv

Logistikläge som skapar tillväxt och gynnar svenskt näringsliv

Victor Sunnliden, Investeringsansvarig på Business Region Örebro

Varför väljer man att etablera sitt företag i Örebro?

Vi brukar säga att vi är Center of the Nordics. Vi är i minuter mätt mitt i norden och i Hallsberg ligger Sveriges demografiska mittpunkt, det tror vi är den främsta anledningen. Den andra anledningen är våra intermodala möjligheter. 80 procent av allt järnvägsgods går via oss, vi har Sveriges fjärde största fraktflygplats, och alla stora vägar går här förbi. Här har företag möjlighet att använda alla de olika transportslagen och närhet till allt. Mäter man minuter till slutkund så är genomsnittstiden lägst från Örebro. Jag upplever att logistikbranschen har gått från att mäta avstånd i kilometer till att mäta i minuter. Distributionscenter och logistikbolag är våra största etableringar idag och vi vill gärna ha hit fler e-handelsbolag.

Hur arbetar ni för att främja näringslivet och tillväxten i regionen?

Vi ordnar nätverksträffar där vi ger det egna näringslivet chansen att se utanför regionen och försöker underlätta att det skapas korsbefruktningar mellan det lokala näringslivet och nyetableringar. Vi vill locka nya etableringar utomlands ifrån till oss genom att visa på att här finns god chans att utveckla affären.

Hur arbetar ni för att främja etablering?

Vår uppgift är att främja etableringar och skapa en komplettering av det lokala näringslivet. Vi jobbar positionerande genom marknadsföring och med att skapa erbjudanden. Vi visar upp Örebro som etableringsort på mässor i Sverige och utomlands. Vi har prisvärd mark, generösa detaljplaner och stora markytor, vilket är en dörröppnare för fortsatta diskussioner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here