Home Annons Den fjärde industriella revolutionen är i full gång

Den fjärde industriella revolutionen är i full gång

Webbinarium om SICKs vision av Industri 4.0 och hur du enkelt applicerar strategin i verksamheten.

Många olika komponenter och nya sätt att göra saker bildar tillsammans det som brukar benämnas Industri 4.0. Faktum är att vi redan är mitt uppe i detta paradigmskifte.

Industrin förändras och det har pågått ett tag. Det vi kallar för Industri 4.0 är den nya, smarta industrin, bestående av en mängd olika delmoment eller innovationer som i olika utsträckning redan införts i den svenska industrin. Kunders behov i ständig utveckling är vad som driver utvecklingen och behovet av Industri 4.0 framåt.

– Industri 4.0 är inget avlägset, diffust mål i horisonten utan en konkret företeelse att förhålla sig till redan nu. Det är här nu, det är ingen ny maskin man går och väntar på, man håller redan på med olika lösningar inom Industri 4.0, säger Göran Roxström, Marknadschef på SICK i Sverige och Norge.

Göran menar att de tendenser eller trender som marknaden gett upphov till inom industrin i sin tur bildar viktiga drivkrafter som tillsammans gör att vi går mot detta paradigmskifte.

En viktig trend som dominerar tillverkningsindustrin alltmer är företag vill kunna göra skräddarsydda serier lika snabbt och effektivt som man massproducerar varor.

– I och med digitaliseringen och utvecklingen av e-handeln finns ett högre tryck från konsumenterna att kunna välja design på varorna i allt högre utsträckning. Industrin står inför den utmaning det innebär att tillgodose detta behov. Det ställer krav på industrin och ger en ny decentraliserad drivkraft för att utveckla förmågan att massproducera skräddarsydda produkter snabbare, säger Göran.

För att klara av detta krävs det att fabriken är belägen närmare kunden. Företag behöver själva ha kompetensen och de ingenjörer och underleverantörer som man är beroende av i närheten.

Detta kan i sin tur skapa ett behov av insourcing, det vill säga att man tar tillbaka tillverkningen som man tidigare outsourcat, vilket vore intressant för svensk industri.  

Sensorer är den första kontaktpunkten med länken till industri 4.0. Syftet med de äldre sensorerna var att samla in data och fatta beslut utifrån den datan. Dagens intelligenta sensorer möjliggör också att data kan förberedas och vidareutvecklas till information.

– Sensorer känner inte enbart längre, de kan även tänka. Framgången med smarta, värdeskapande kedjor är starkt beroende av den framgångsrika integrationen av sensorer i den övergripande arkitekturen i en applikation, säger Göran.

I en smart produktionsmiljö samlar många olika sensorer en stor mängd data på många olika ställen, vilket ökar vikten av decentraliserad databehandling. Ytterligare gränssnitt till datasystemets data möjliggör nya analyser och funktioner som ökar flexibiliteten, kvaliteten, effektiviteten och transparensen i produktionen.

– Det framgångsrika och omfattande nätverket för alla sensorer till centraliserade eller decentraliserade databehandlingssystem öppnar ett oöverträffat antal lösningar, fortsätter Göran.

En sensor ska exempelvis kunna ge information som kan användas som beslutsunderlag för när en maskin eller produktionslina behöver service, så kallad predictive service. Att ha reell information om hur maskinparken mår gör att man kan anpassa serviceintervallet efter verkliga behov och undvika onödiga produktionsstopp, vilket i sin tur ger en effektivare och lönsammare produktion. Också kvaliteten kan höjas med hjälp av sensorer som finjusterar produktionen in i minsta detalj.  

INDUSTRI 4.0 ÄR INGET AVLÄGSET, DIFFUST MÅL I HORISONTEN UTAN EN KONKRET FÖRETEELSE ATT FÖRHÅLLA SIG TILL REDAN NU.

Robotar är en viktig del av Industri 4.0 och kanske den pusselbit som ofta får mest fokus. Tidigare har montörer gjort delar av en produktionsprocess, medan andra delar har utförts av en stor industrirobot omgiven av skyddsstaket. Nu går utvecklingen mot att man mer och mer börjar jobba med kollaborativa robotar, där människa och robot jobbar sida vid sida och interagerar.

– Industrirobotar är generellt sett ganska lönlösa, utan sensorer. Sätter man en kamera eller sensor på roboten får den dock en helt annan intelligens. Det räcker att man rör den eller att den uppfattar ett hinder för att den ska stanna, vilket ger en helt annan nivå av säkerhet. Detta gör att robotar och människor kan arbeta sida vid sida och på så vis underlättar robotarna slitsamma och monotona arbetsmoment och förbättrar arbetsmiljön för montörerna, samtidigt som tillverkningen effektiviseras, säger Göran.  

Ökade krav på spårbarhet är en annan parameter som driver utvecklingen framåt inom industrin.

– Allt måste numera kunna spåras till ursprungskällan, varenda skruv(). SICK hjälper till med olika track- and trade-system. Inom tillverkningsindustrin sätter man markörer på komponenterna så man kan spåra vad som blivit fel i en produktionskedja ifall något inträffar längre fram i en produkts livscykel.

Slutligen är samhällets ökade medvetenhet om vikten av hållbarhet en pådrivande faktor när det gäller digitalisering och modernisering av industrin, för att säkerställa att processerna blir så effektiva som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sammantaget driver de olika tendenserna utvecklingen framåt mot en smartare industri. På SICK är man fast beslutna om att fortsätta jobba för att tillsammans med kunderna komma ännu längre med Industri 4.0.

– Vi förstår vad som är viktigt för industrin 4.0, vilken potential som finns och vilka utmaningarna är. Vi är mitt uppe i denna spännande och omvälvande förvandling av svensk industri just i detta nu, avslutar Göran.

FAKTARUTA

SICK är ett tyskt familjeföretag och en av världens största tillverkare av sensorer. Omsättningen ligger på 1,7 miljarder Euro och antalet anställda uppgår till 9000. I Sverige är man 80 personer.

SICK hör till de ledande tillverkarna av sensorer inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistik- och processautomation. Företaget representeras av över 50 dotterbolag jorden runt. Omsättningen ligger på 1,7 miljarder Euro och antalet anställda uppgår till 9000. I Sverige är man 80 personer.

Läs mer på: https://www.sick.com/se/sv

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here