Home Energi Rapport: mer än hälften av jordens energi från förnybara källor redan 2050

Rapport: mer än hälften av jordens energi från förnybara källor redan 2050

Enligt en rapport från Bloomberg kommer mer än hälften av all jordens energi vara förnybar redan 2050. Anledningarna till detta är många men det är framför allt lägre kostnader för vind- och solkraft som driver utvecklingen.

I en rykande färsk rapport som publicerats av BloombergNEF kan vi läsa om ett enormt maktskifte som kommer ske inom energibranschen under de kommande trettio åren. Rapporten indikerar att det är en kombination av rädsla för klimatförändringar samt sjunkande kostnader för förnybar energi som kommer ro skiftet i hamn.

I samband med att allt fler aktörer tar avstånd från användandet av fossila bränslen för att uppnå Parisavtalet, har priserna för förnybar energi börjat sjunka och alla tecken visar på att utvecklingen kommer fortsätta. Tack vare otaliga teknologiska framsteg har kostnaden för vindkraft halverats sedan 2010 och kostnaden för solkraft sjunkit med 85% under samma tidsram.

Enligt den rapport som Bloomberg satt samman kommer sol- och vindkraft representera 50% av världens elektricitet inom 30 år. Samtidigt kommer kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara källor stå för ytterligare 21% av vår globala elektricitetsproduktion. Det ökande behovet och intresset kommer i sin tur leda till att så mycket som 13,3 miljarder dollar investeras i nya förnybara energikällor innan 2050.

Givetvis är detta fantastiska nyheter, både för mänskligheten och för energibranschen. Fast alla är inte lika uppspelta. När förnybar energi blir den nya normen står kolindustrin tätt följt av oljebranschen kvar som förlorare. Idag står kol för 37% vår globala elektricitetsproduktion och den siffran förväntas sjunka till 12% i samband med att förnybar energi ökar. Oljeindustrin kan förvänta sig en minst lika dyster utveckling.

Text: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here