Home Digitalisering Trafikverkets planer på att automatisera framtidens vägnät: självkörande bussar och snöskottande robotar

Trafikverkets planer på att automatisera framtidens vägnät: självkörande bussar och snöskottande robotar

Trafikverket har presenterat 20 nya åtgärder för att optimera och automatisera vårt vägsystem. Bland åtgärderna hittar vi självkörande bussar, geofencing och snöskottande robotar för cykelvägar.

Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem” är namnet på Trafikverkets digitala storsatsning. Planen innefattar 20 konkreta åtgärder som kommer införas under de kommande fem åren. Målet är att strömlinjeforma och säkerställa framtidens trafiknät med ett stort fokus på miljöfrämjande fordon och uppkopplade trafiklösningar.

Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt” berättade Olof Johansson, chef för digitalisering på Trafikverket, i samband med att färdplanen presenterades.

Tre av de mest intressanta idéerna innefattar självkörande fordon och digitala staket.

Självkörande regionbussar

Självkörande bussar har redan testats i Sverige men än så länge endast i stadsmiljö. Enligt Trafikverket är det nu hög tid att börja införa samma teknik på landets landsvägar i hopp om att öka tillgängligheten på landsbygden.

Geofencing för optimerade och automatiserade miljözoner

Antalet miljözoner där endast elbilar får köra eller där trafiken helt eller delvis begränsas ökar ständigt och Trafikverket vill nu ge kommuner möjligheten att införa geofencing – digitala staket – för att på ett smidigare sätt se till att begränsningarna följs. Geofencing kan appliceras på uppkopplade fordon eller specifika områden.

Snöskottande robotar

Ett av Trafikverkets kanske mest intressanta förslag är att införa snöskottande robotar på landets cykelvägar. Tanken är att bättre underhåll på cykelbanor ska uppmana fler till att välja cykeln över bilen även under vintern och ett pilotprojekt har redan inletts.


Förutom dessa tre punkter vill Trafikverket införa gröna körfiler genom att exempelvis ge elbilar tillgång till bussfiler, något som redan testats i Norge och på utvalda platser i Sverige.

Man vill även införa egna filer för självkörande fordon på platser där vägnätet har överkapacitet. På så sätt tänker man öka säkerheten, främja möjligheten att utföra kontrollerade tester och minska kostnaden för den annalkande övergångsfasen.

I samband med att de nya åtgärderna presenteras pratade man även om nästa fas där Trafikverket vill införa samverkan och omfattande kunskapsutbyten på de ovanstående fokusområdena.

Skribent: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here