Home Industri USA har producerat mer energi från förnybara källor än kol för första...

USA har producerat mer energi från förnybara källor än kol för första gången någonsin

Enligt en ny rapport från the Energy Information Administration blev april en historisk månad för amerikansk energiproduktion. För första gången någonsin representerade förnybar energi en större marknadsandel än kol.

April 2019 kommer gå till historieböckerna som månaden då förnybar energi tog över dominansen på den amerikanska energimarknaden. Enligt rykande färska uppgifter stod förnybara energikällor för 23% av USA:s energiproduktion under april jämfört med kol som endast stod för 20%.

Anledningarna till skiftet sägs vara många. Utvecklingen drivs till viss del av fallande priserna för förnybar energi och gas samt en ökad oro för fossila bränslen och klimatförändringar. Dessutom var april en fördelaktig månad med låg efterfråga på energi och perfekta väderförhållande för landets vindparker. Det innebär att kol kan passera förnybar energi igen senare i år även om den långsiktiga prognosen visar att den positiva trenden kommer fortsätta.

“Kolets öde har beseglats, marknaden har talat”, berättade Michael Webber, energiexpert vid University of Texas, för the Guardian. Webber fortsatte även förklara att trenden inte kommer vända och att användningen av kol kommer fortsätta minska. Detta trots att Donald Trump vid flera tillfällen lovat det motsatta.

Bäst av allt är att trenden är global och att USA är långt ifrån det enda landet där förnybar energi tar en allt större roll i energiproduktionen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here