Home Energi Svenskt bolag med stora ambitioner: vill ersätta plast

Svenskt bolag med stora ambitioner: vill ersätta plast

Det råder inget tvivel om att Sverige länge varit en ledare inom hållbarhet och en drivkraft bakom innovativa klimatsmarta lösningar och det ser ut som att trenden kommer fortsätta. Biofiber Tech Sweden AB är ett disruptivt bolag med stora ambitioner och efter en ny investeringsrunda är man nu redo att inleda ett pilotprojekt som skulle kunna ersätta plast.

Biofiber Tech har utvecklat en patenterad teknologi som låter dem modifiera träfiber till ett material som påminner om plast med målet att ersätta fossilbaserade plaster. Det nya materialet är både kostnadseffektivt och miljövänligt då det är helt koldioxidneutralt och nedbrytbar.

Tekniken kommersialiseras

Bolaget har beräknat att man på egen hand ska kunna bidra till snabb och stor CO2-reducering innan 2030. ”Tekniken ska kommersialiseras inom tolv till arton månader här i Norden”, har bolagets grundare och vd, Eric Zhang, förklarat. Enligt sin egen data kan Biofiber Tech stödja stora produktionsvolymer utan omfattande belastning på miljön, något som är väsentligt för ett projekt av detta slag.

I samband med att man nu är nöjd med den produkt man har innebär nästa steg ett omfattande pilotprojekt med en stor kund och målsättningen att skala upp produktionen, och efter en ny investeringsrunda är man redo att starta.

”en patenterad teknologi som låter dem modifiera träfiber till ett material som påminner om plast”

Behovet är stort inom alla industrier

Almi Invest investerade nyligen 3 miljoner kronor i bolaget samtidigt som existerande investerare bidragit med ytterligare 3,65 miljoner för en total investering på 6,65 miljoner.

Det finns ett enormt behov av sådana nya typer av material som kan ersätta eller komplettera dagens plaster i allt från förpackningar till bilindustrin. De bioplaster som finns på marknaden idag har ofta utmaningar med kostnad och skalbarhet – något som Biofiber Techs teknologi löser”, förklarade Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond, i samband med att investeringen offentliggjordes.

Skribent: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here