Home Logistik Almedalen: E-handel och logistik

Almedalen: E-handel och logistik

Den växande e-handeln är ett faktum, precis som utmaningen att skapa lönsamhet, skalbarhet och en hållbar logistikkedja är. Under veckan kommer vi ta del av olika seminarium som diskuterar hur vi gör för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, vem som bär ansvaret för den växande e-handelns klimatpåverkan och hur logistikbolagens och stadsutvecklarnas intressen går ihop, för att nämna några.
Här är tre seminarium som vi inte vill missa:

E-handelns roll i transportrevolutionen
E-handeln kommer att spela en avgörande roll i den transportrevolution som krävs för en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?

E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig. Med e-handelns snabba tillväxt kommer ökade förväntningar på smidiga och snabba leveranser. Detta i sin tur riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Sveriges klimatmål för transporter är en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Det kräver en transportrevolution, och här har e-handeln en viktig roll. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?

Medverkande:

 • Sofia Leffler Moberg, Moderator, PostNord
 • Anna Lindén, Projektledare, 2030-sekreteriatet
 • Arne Andersson, E-handelsexpert, PostNord
 • Lina Ödeen, Sustainability Manager, H&M Global logistics

Arrangör: PostNord
När: 3 juli, 15:00-15:45
Var: Gotlands museum, Strandgatan 14

Vem bär ansvaret för hållbar e-handel?
E-handeln driver en ökad mängd transporter och en ohållbar konsumtion. Vem bär ansvaret för hållbar e-handel?

Fler studier om lönsam e-handel, samt andra studier på området visar att e-handeln inom flera varukategorier ökar i snabb takt och tar en allt större andel av detaljhandelns omsättning. Samtidigt handlar de svenska konsumenterna online i störst utsträckning av de nordiska länderna. Med den ökade e-handeln blir transporter av varor allt vanligare då konsumenter ofta får välja om de vill ha varan levererad hem eller till annat önskat upphämtningsställe. De ökade transporterna väcker frågor kring e-handelns klimatpåverkan. E-handeln driver en ökad mängd transporter och en ohållbar konsumtion.  Vem bär ansvaret för hållbar e-handel? Vad krävs av konsumenter, företag och politiker?

Medverkande:

 • Per Ljungberg, VD, Svensk Digital Handel
 • Tommy Wreeth, Förbundsordförande, Transportarbetareförbundet
 • Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetschef, PostNord
 • Jens Forsmark, Sakkunnig, Naturskyddsföreningen
 • Anders Hedfalk, E-handels expert, Acando

Arrangör: CGI Sverige
När: 4 juli, 09:15-10:15
Var: Visborgsgatan 22

Logistik i stadsutvecklingen – en perfekt match i framtiden?
Hur mycket kan logistiken bidra till framtidens stadsutveckling? Logistikfastigheter spelar en stor roll i ett samhälle i förvandling.

l skärningspunkten mellan logistik och stadsbyggnad befinner sig logistikfastigheterna. Viktiga nav som bidrar till smidiga varuflöden och flexibilitet i ett samhälle som omdanas och anpassar sig till framtidens behov. Dynamiska och växande städer behöver strategiskt placerade logistikfastigheter – frågan är hur logistiken kan bidra till en stadsutveckling inför framtiden? Hur går logistikbolagens och stadsutvecklarnas intressen ihop? Vad kan man lära av varandra?

Medverkande:

 • Thomas Brattlöw, fastighetsdirektör, Lidl Sverige
 • Tobias Åbonde, Nordic Director Home Delivery, Bring
 • Maria Kristensen, chef inhyrda lokaler, ICA Fastigheter
 • Jan Persson, vd, Kilenkrysset
 • Maria Houmann, (moderator) arkitekt, Arkitekterna Krook & Tjäder

Arrangör: Business Arena
När: 3 juli, 14:45 – 15:15
Var: Strandgatan 9A

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here