Home Energi Almedalen: Energiomställning, effektproblematik och förnybar energi

Almedalen: Energiomställning, effektproblematik och förnybar energi

Det pratas energiomställning, effektproblematik och förnybar energi. Samtidigt som vi dagligen får ta del av spännande och innovativa projekt för ett mer energieffektivt samhälle, står landet inför stora utmaningar när det kommer till den stundande energiomställningen. Under Almedalsveckan bevakar vi myndigheter och företag som diskuterar framtidens energibransch och hur Sverige ska skapa konkurrenskraftig elförsörjning för framtiden. De tre seminarierna nedan kommer vi inte missa:

Så bygger man Sveriges energisnålaste stadsdel
På Brunnshög i Lund skapas just nu en grön, urban stadsdel med förnybar energi och hållbara transporter. Vad kan andra kommuner och regioner lära av erfarenheterna hittills och av planerna framåt? Hur skapar vi hållbarhet – på riktigt?

För tio år sedan togs det internationella beslutet att bygga forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, med sin världsunika energilösning, på Brunnshög i Lund. Det nya området strävar efter att minimera elanvändningen, öka kretsloppstänkandet och jobba med lokala förutsättningar för både värme och kyla. På så sätt ska Lunds kommun bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Vilka lärdomar har vi hittills dragit av projektet? Vad bör man tänka på när man bygger framtidens hållbara stadsdelar? Hur kan kommuner på bästa sätt både arbeta med stark utveckling och hållbarhet? Vad kan andra kommuner och regioner lära av erfarenheterna hittills och av planerna framåt? Hur skapar vi hållbarhet – på riktigt?

Medverkande:

 • Sezgin Kadir, VD, Kraftringen
 • Philip Sandberg, Kommunstyrelsen ordförande, (L) Lunds kommun
 • Ulrika Hallengren, VD, Wihlborgs
 • Anna Jänke, Regional utvecklingsnämnd, Region Skåne
 • Anders Almgren, 2:a vice ordförande Kommunstyrelsen, (S) Lunds kommun
 • Ulrika Lindmark, VD, Science Village Scandinavia
 • Staffan Andersson, Regionchef, Skanska
 • Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan

Arrangör: Kraftringen, Sydsvenskan
När: 2 juli, 10:45-11.25
Var: Strandvägen 4.3


Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?
Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen.

Elektrifiering, digitalisering och växande regioner skapar en ständigt ökande efterfrågan på effekt. Städer och företag känner redan av kapacitetsbristen i elnäten och det finns en oro för växande utmaningar till följd av långsam utbyggnadstakt och den pågående omställningen av energisystemet. Men det finns verktyg som hjälper till att ta vara på elsystemets inneboende flexibilitet, genom innovativ samverkan mellan nätägare, teknikleverantörer, kommun, fastighetsägare, hushåll, industri, forskare och entreprenörer. Under det här seminariet, som genomförs över lunch vid sittande bord, delar vi erfarenheter och kunskap med varandra – problemägare och problemlösare tillsammans

Medverkande:

 • Susanne Karlsson, Chef hållbar el, Energimyndigheten
 • Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Uppsala kommun
 • Joachim Lindborg, Teknisk chef, Sustainable Innovation
 • Johan Söderbom, Sektionschef Elekt. Mättek., RISE
 • Sandra Jonsson, Chef teknik, utveckling, Vasakronan
 • Therése Hindman Persson, Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen
 • Bo Normark, ledare, batteriexp., Battery Alliance
 • Mats Karlström, V.P Sales, Ferroamp
 • Ann-Christine Schmidt, FUI-koord., Skellefteå Kraft
 • Isbi Felix, Nätstrateg, Ellevio
 • Jonas Kamleh, enh.chef klimat, Malmö stad

Arrangör: Forum för smarta elnät, Sustainable Innovation, Power Circle
När: 2 juli, 12:00-13:00
Var: Teaterskeppet, fartyg

Hur kan en offentlig och en privat aktör samarbeta med energieffektiviseringsprojekt?
Kan en offentlig och privat aktör samverka i ett energieffektiviseringsprojekt så både parterna blir nöjda? Ventilationsåtgärder, solpaneler, energisparande belysning, kranar – hur ska man tänka för att få energieffektiva lösningar då det gäller lokaler och boende?

Region Gotland har tillsammans med privata aktörer funnit energieffektiva lösningar i offentliga byggnader där man lyckats spara mångmiljonbelopp. EPC (Energy Performance Contracting) är en metod att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti som gäller under hela återbetalningstiden. Metoden är en form av offentlig-privat samverkan. Energibesparingsprojekt (EPC) inom Region Gotland, teknikförvaltningen, har tillsammans med Rejlers AB sparat miljontals kronor per år. Det handlar om ventilationsåtgärder, solpaneler, energisparande belysning, kranar mm.

Medverkande

 • Björn Sandqvist, Chef fastighetsförvaltningsavdelningen, Region Gotland
 • Peter Daun, Kommunikatör, Region Gotland
 • Mikael Olsson, Projektchef, Rejlers AB
 • Kristina Skoog, Projektledare, Rejlers AB
 • Michael Modin, Enhetschef fastighetsförvaltningsavdelningen, Region Gotland

Arrangör: Region Gotland
När: 5 juli, 08:00 – 08:20
Var: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here