Home Fastigheter Almedalen: Så utvecklas den smarta staden med hjälp av data

Almedalen: Så utvecklas den smarta staden med hjälp av data

Under onsdag förmiddag bjöd Telia in till diskussion om framtidens smarta städer och hur vi på bästa sätt använder digitalisering för att effektivisera planerandet, byggandet och driften av våra klimatsmarta och hållbara städer. Man diskuterade även riskerna som användningen av data för stadsutveckling presenterar.

Datainsamling för smartare städer

Under den första delen av debatten presenterade och diskuterade man ett nytt samarbete mellan Telia och Malmö stad. Samarbetet som inleddes i våras går ut på att Malmö stad får tillgång till data insamlad av Telia gällande hur människor rör sig, beter sig och agerar med varandra i staden. Målsättningen är därefter att Malmö stad tillsammans med Telia och AI bättre ska kunna avgöra hur man på bästa sätt kan fortsätta utveckla stadsnätet, öka tryggheten i kommunen och hjälpa Malmö till att bli en av de främsta smarta städerna i landet.

Tanken är att man genom att mäta och avläsa hur människor faktiskt beter sig ska kunna skapa en mer korrekt uppfattning om de problem som behöver lösas än vad man kan med hjälp av exempelvis anonyma enkäter som tidigare använts i samma syfte.

Viktigt att tillägga är att datan som används är aggregerad och anonym och att man inte vill läsa av särskilda individers beteendemönster.

Foto: Engage Agency

Humanitära risker med AI

Under den andra delen av samtalet gick man in i mer detalj om den AI som redan används för liknande datainsamling och som man planera att implementera på en större skala inom de kommande åren. Stort fokus låg på den etiska delen av datainsamling då man fram tills nu, i första hand, arbetat med den tekniska biten av AI och inte nödvändigtvis den humanitära.

På AI Sustainability Center, som representerades av Maria Stellinger Ernblad, har man kartlagt några av de mest riskabla fallgroparna och de etiska problem som självlärande algoritmer kan skapa i förhållande till personlig data. Tillsammans med Datainspektionen vill man hitta hållbara lösningar som främjar utveckling men som även skyddar medborgare.

Sammanfattningsvis är det tydligt att AI och datainsamling erbjuder fantastiska möjligheter för utvecklandet av framtidens smarta städer men att vi just nu står inför stora utmaningar gällande individers sekretess. Vad alla som deltog i panelen var överens om är att dessa utmaningar måste lösas i form av samtal mellan kommuner, AI-utvecklare, jurister och givetvis även befolkningen själva.

Skribent: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here