Home Energi Gränsöverskridande samarbete för säkrare vindkraftparker i Nordsjön

Gränsöverskridande samarbete för säkrare vindkraftparker i Nordsjön

Häromveckan inleddes ett unikt och gränsöverskridande samarbete mellan danska Ørested och svenska Vattenfall i Nordsjön. Tanken är att de två vindkraftparkerna ska kunna stödja varandra vid driftstopp, underhållsarbete och diverse anslutningsproblem.

Samarbetet innefattar en åtta kilometer lång undervattenskabel som kopplar samman de två vindkraftsparkerna Horns Rev 2 och Horns Rev 3 som ägs av Ørsted respektive Vattenfall. Anledning till samarbetet är att man vill minimera risken för driftstopp och relaterade problem som uppstår när anslutningen till fastlandet bryts. Tanken är att de två vindkraftparkerna ska försörja varandra vid behov då det är ytterst viktigt att vattenbaserade parker konstant har anslutning till fastlandet.

“Strömförsörjningen till havsbaserade vindkraftverk måste alltid fungera, i annat fall finns risk för stora skador, bland annat på grund av fukten”, säger Niels Møller Jensen, Interface Manager vid Horns Rev 3.

”Tanken är att de två vindkraftparkerna ska försörja varandra vid behov då det är ytterst viktigt att vattenbaseradE parker konstant har anslutning till fastlandet”

Tidigare har de två parkerna fått sin reservström från dieselgeneratorer vilket inte går hand i hand med produktionen av förnybar energi. Samtidigt kommer det spara båda företagen otaliga timmar i underhållsarbete som tidigare krävts för att hålla generatorerna i driftbart skick. Den nya kabeln är dessutom mer effektiv än generatorerna vilket innebär att man kommer kunna uppta produktionen betydligt mycket snabbare vid framtida problem.

Trots att kabeln nyligen installerades har den redan kommit till användning vid ett tillfälle då danska Energinet tvingades koppla bort Horn Revs 2 för underhållsarbete i fyra dagar.

Mer information om vindkraftparkerna i Nordsjön:

  • Horns Rev 2 byggdes under 2008 och har varit i bruk sedan 2009 med en kapacitet på 209 MW. Det var även den första vindkraftparken i världen med en boendeplattform för arbetare.
  • Horns Rev 3 började leverera till elnätet i december 2018 och förväntas vara i full drift senare i sommar. Parken kommer då ha en kapacitet på 407 MW.

Text: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here