Home Digitalisering Digitaliseringen har fått världen att krympa

Digitaliseringen har fått världen att krympa

Robert Limmergård, Generalsekreterare på SOFF

Digitaliseringen är en del av vår moderna infrastruktur. I Sverige är vi digitaliserade på ett sätt som gör oss sårbara. Tillsammans måste vi förbättra säkerheten och värna om våra innovationer.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschförening för företag som har kvalificerade säkerhetslösningar som är till för att skydda samhället och Sverige. Medlemsföretagen jobbar bland annat med banker och statliga myndigheter. I Sverige är vi generellt sett duktiga på säkerhetstänk, då vi har en naturlig förkärlek för trygghet. Enligt Robert Limmergård, Generalsekreterare på SOFF har vi dock även länge varit lite naiva.

– Det är generellt bra att vara lite misstänksamma i vår interaktion med tekniken. Vi har en cyberskuld att bära, då vi inte byggt in säkerheten i systemen från början.

Digitaliseringen gör Sverige sårbart

Digitaliseringen är en del av vår moderna infrastruktur. I Sverige är vi digitaliserade på ett sätt som gör oss sårbara och eftersom vi också tillämpar offentlighetsprincipen finns mycket data lättillgänglig i vårt samhälle. Fler och fler länder arbetar systematiskt för att komma över information från andra länder och företag. De svaga punkter vi som land har är dock inte något staten vill dela med sig av till privata företag, vilket försvårar för medlemsföretagen i SOFF som tar fram lösningar för att skydda organisationer som hotas av statsunderstödda utländska aktörer.

– Staten har vetskap om hur underrättelsetjänster och statsunderstödda utländska aktörer fungerar, men vill inte dela med sig av informationen. Säkerhetsföretagen har ingen hotbildsinformation, vilket påverkar möjligheten att utveckla effektiva säkerhetslösningar negativt. Detta slår tillbaka på de organisationer som drabbas av attackerna. Att bygga in säkerheten redan från början i systemen är så mycket mer effektivt än att lägga på säkerhetslösningar efteråt, säger Robert.

Små- och medelstora bolag är vanliga måltavlor för cyberkriminaliteten

90 procent av alla cyberattacker går ut på att komma åt innovationer, inte försvarshemligheter. Robert menar att mindre och medelstora bolag är tacksamma måltavlor då de ofta har eftersatt säkerhet. Dock förutspår han att säkerhetstänket kommer att behöva förändras på bolag i alla storlekar, eftersom marknaden kräver det.

Förutom rent tekniska säkerhetslösningar handlar det ofta om att förändra ett beteende hos personer inom företagen. Hos SOFF:s medlemsföretag och myndigheter, exempelvis MSB, finns information, underlag och checklistor, där man tipsar om bassäkerhetstänk som att inte klicka på misstänkta länkar eller att använda USB-minnen du fått på mässor, samt att uppdatera sitt operativsystem och så vidare.

– När vi digitaliserade fick vi världen att krympa, allt är nära. Ett innovationsföretag i Gnesta med 15 anställda är utsatta, likaväl som stora organisationer. Detta är den nya verkligheten. Vi ska inte vara rädda för digitaliseringen men vi ska skapa en säker marknadsplats. Att ha en god IT-säkerhet kommer att bli norm i relationen mellan företag. Man vill inte jobba med företag där det finns en risk att de råkar ut för intrång och attacker, eller att deras verksamhet stängs ned. Denna typ av risker kommer man att vilja minimera i framtiden i affärsrelationerna.

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here