Home Digitalisering Framåt för samhällsnyttig IoT

Framåt för samhällsnyttig IoT

Foto. Mikael Wallerstedt

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram med samhällsnyttig IoT i fokus. Välfärdsutmaningar möter näringslivets innovationskraft med medborgarnas bästa i fokus.

IoT Sverige är en nationell satsningfinansierad av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, med syfte att Sverige ska bli ledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT (Internet of Things).

Samhällsnyttig IoT är fokus och projekten genomförs med en offentlig aktör som behovsägare i samverkan med innovativa företag. Digitalisering är den största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar alla delar av samhället och de liv vi lever. Det finns en stor potential när organisationer genom IoT får tillgång till data. Data är en strategisk resurs som kan användas som underlag för beslutsfattande, analys och effektivisering. IoT Sveriges uppdrag är att bidra till att skapa förutsättningar för detta.

– Vi jobbar med att öka kompetensen och förståelsen för hur teknik kan nyttjas inom offentlig verksamhet. Digitaliseringen får ofta skulden för om det blir fel när kommuner och stat digitaliserar, fastän det egentligen beror på att man inte har förstått vilka förutsättningar som krävs i organisationen när man digitaliserar, säger Jin Moen, Programchef på IoT Sverige. Hon fortsätter; Säkerhetsfrågor är till exempel något som många är oroliga över, att det kan bli fel och att läckor ska uppstå. Men man kan inte hantera IoT-säkerhet frånkopplat organisationens övriga säkerhetsarbete. Man måste ta ett helhetsgrepp och ta till säkerhetsåtgärder som går i linje med övrig verksamhet.

Projekt som integreras i verksamheten

IoT Sverige finansierar innovationsprojekt där företag och offentliga aktörer samarbetar och ofta handlar det om att stödja digitaliseringen av verksamheten. Arbetet går ofta ut på att få offentlig sektor och leverantörer att samspela på ett för båda parter värdeskapande sätt. Att lära av varandra och öka kompetensen är centralt.

Man hjälper till att lyfta de utmaningar som finns av strukturell karaktär, kompetens eller lagliga hinder. Inte sällan handlar det också om att få till en samverkan och en förståelse hos ledningarna för vikten av rätt kompetens som medel för att nå uppsatta mål för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.

– Om man bara håller på med digitala små innovationsprojekt hamnar dessa ofta utanför verksamheten och blir sidoprojekt. Hur ska vi få dessa projekt att integreras i verksamheten och vilka förutsättningar finns för att det ska fungera? För att lösa denna fråga måste organisationen vara digitalt mogen. Det går inte bara att digitalisera analoga koncept och enstaka processer utan det handlar om att tänka nytt, helt och hållet, säger Jin.

Samhällsnyttig IoT

IoT Sverige fungerar som en katalysator för att driva rörelsen och potentialen med IoT framåt. En viktig uppgift är att inspirera organisationer som ännu inte upptäckt potentialen med IoT.

– Vi tittar på utmaningar och möjligheter och försöker få fram konkreta exempel på hur man kan göra. De innovationsprojekt vi finansierar just nu skapades under en utlysning som hette just Samhällsnyttig IoT. Några projekt har kommit längre än andra och några är ännu i förstudiefasen. Vi har en bred palett av projekt som visar på att IoT är relevant inom alla verksamhetsområden, allt ifrån vård och omsorg till kulturförvaltningens verksamhet med lekplatser och idrottsanläggningar, utbildningsväsendet med skolmiljön, samt smarta städer med luft- och vattenmätningar och trafikflöden, berättar Jin.

IoT med människan i centrum

Projekten har människan i centrum. Nyttoeffekterna är till för medborgarna. Jin understryker vikten av att det måste finnas en acceptans hos såväl personal som brukare inom organisationerna för att de nya lösningarna ska få önskad effekt. Istället för att bara fokusera på den tekniska delen av lösningen försöker man se hur den kan skapa mest nytta för allmänheten, helt i linje med att göra Sverige till ledande digital nation inom offentlig sektor.

IoT Sverige vill uppmana organisationer som ännu inte upptäckt möjligheterna med IoT att våga testa och lära av varandra. Det krävs mod, ledarskap och nytänk. Vi är övertygade om att tjänsteinnovation och IoT är framtiden för Sverige.

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here