Home Digitalisering Klimatrevisorer, vertikalodlare och molnvakter – framtidens yrken är här

Klimatrevisorer, vertikalodlare och molnvakter – framtidens yrken är här

Ökat klimathot, digitala omvälvningar och ökad datainsamling i kombination med att människan blir allt mer medveten om de förändringar som sker, är alla tydliga kännetecken för vår samtid. I samband med att utvecklingen går framåt i snabb takt ökar kraven på företag när nya möjligheter på arbetsmarknaden skapas.

Vi har tagit del av Trygghetsrådets rapport ”framtidens arbetsliv är här”. Här nedan listar vi fem av de många nya yrken som enligt rapporten förväntas ta plats på marknaden inom en snar framtid.

Klimatrevisor
I framtiden kommer det inte bara ställas krav på att företag redovisar bolagets ekonomiska tillstånd, klimatpåverkan kommer spela en minst lika viktig roll. Brist på klimatekonomisk kompetens hos företag kommer skapa möjligheter för en ny yrkesgrupp av klimatrevisorer som hjälper företag att analysera och redovisa sina hållbarhetssatsningar.

Vertikalodlare
Urbaniseringen ställer krav på hållbara odlingsalternativ i städerna. Yrket som vertikalodlare är framtidens motsvarighet till bönder. Vertikalodlaren arbetar lokalt, klimatsmart och utvecklar nya tekniker för att hjälpa konsumenten att få ta del av hälsosamma och klimatsmarta råvaror.

Etikutvecklare
För de flesta handlar inte yrkeslivet längre om att tjäna pengar, att få bidra till en positiv samhällsutveckling prioriteras ännu högre. Man är värderingsstyrd och för företag som ska överleva på den nya arbetsmarknadens villkor krävs tydliga etiska värderingar och ledarskap som inspirerar medarbetarna till att bli en del av det större syftet. När företagen behöver ta ett större samhällsansvar kommer etikutvecklaren spela en viktig roll för att leda organisationen mot det tydliga högre syftet.

Molnvakt
Redan nu hanterar företag stora mängder känsliga data, en siffra som förväntas öka drastiskt de närmsta åren. År 2025 förutspås cyberkriminaliteten omsätta tre biljoner amerikanska dollar, vilket säger en hel del om vikten av det nya yrket molnvakt som förväntas ta plats på företagen. Molnvakten skyddar och ansvarar för att känsliga data hanteras enligt etiska riktlinjer.

DNA-coach
Även området hälsa är något som kommer spela en allt viktigare roll för den enskilde individen. Utveckling av den individualiserade hälsan i kombination med den tekniska utvecklingen förväntas samla data för skapa en individanpassad och effektiv vård. En DNA coach hjälper individen och företag att analysera och mäta hälsovärden och ta fram individanpassade tränings- och kostupplägg.


Vill du veta mer om framtidens arbetsmarknad kan du ta del av TRR:s rapport här.

Text: Agnes Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here