Home Digitalisering Den kommunala digitaliseringen matchar inte befolkningens höga förväntningar

Den kommunala digitaliseringen matchar inte befolkningens höga förväntningar

Enligt en rykande färsk rapport från EVRY Sverige arbetar landets kommuner flitigt med att digitalisera delar av sina tjänster. Tyvärr matchar inte befolkningens förväntningar den faktiska utvecklingen och risken är att konsekvensen blir ett bristande förtroende i den offentliga sektorn.

Tillsammans med Demoskop har EVRY Sverige presenterat resultaten från en undersökning som besvarats av 86 svenska kommuner och som visar på att den kommunala digitaliseringen är i full gång i landet men att bristerna fortfarande är många.

Rapporten visar bland annat att var femte kommun anser att digitalisering är helt avgörande för framtiden och att åtta av tio kommuner har digitalisering i sina handlingsplaner. Däremot visar rapporten även att den svenska befolkningen förväntar sig betydligt mer än vad kommunerna är redo eller ens villiga att erbjuda just nu.

Enligt kommunerna själva finns det många anledningar till varför deras arbete inte matchar befolkningens förväntningar. De flesta kommunerna uppger att en ovilja till förändring, kompetensbrist och politik är digitaliseringens största hinder. Faktum är att kommunerna är eniga om att politiker måste “våga mer” om de någonsin vill möta befolkningens förväntningar inom digitalisering.

”De flesta kommunerna uppger att en ovilja till förändring, kompetensbrist och politik är digitaliseringens största hinder”

Bengt-Göran Kangas som är ansvarig för offentlig sektor på EVRY Sverige menar på att detta kan bli katastrofalt.

“Konsekvenserna av det här kan resultera i att medborgarna riskerar att tappa förtroendet för offentlig sektor. Det är ett varningstecken som kommunerna måste ta på högsta allvar.” Han förklarade även att “Digitalisering är inte ett projekt man startar och blir klar med. Det kräver ständig förnyelse och nytänk. Undersökningen visar att kommunerna troligen vet det, men inte satsar tillräckligt.”

Undersökningen tydliggör även att var tredje svensk kommun har ett AI-projekt på gång men att det är något som prioriteras i större städer. Med andra ord är den kommunala digitaliseringen mycket ojämn i landet vilket kan resultera i en svårkontrollerad obalans redan inom ett par år.

Under 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en liknande undersökning som visade att 75% av Sveriges befolkning var missnöjda med digitaliseringen inom kommun och landsting. De siffrorna förutspås ha stigit sedan dess.

För den som är intresserad av att lära sig mer om den kommunala digitaliseringen i landet kommer EVRY:s rapport diskuteras under ett heldagsevent med namnet “Helt offentligt” på Almedalsveckan.

Sammanfattning av EVRY:s rapport:

  • 8 av 10 kommuner har digitalisering i sina handlingsplaner
  • 1 av 5 kommuner anser att digitalisering är avgörande för framtiden
  • 1 av 3 kommuner arbetar med ett AI-projekt
  • Skola och utbildning är den sektor som har digitaliserats mest
  • Äldrevården är den sektor som digitaliserats minst (51% av ansökningar sker fortfarande på papper)

Text: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here