Home Industri Globalt verksamma industriföretag går mot mer marknadsnära tillverkning

Globalt verksamma industriföretag går mot mer marknadsnära tillverkning

Business Sweden har undersökt exporten av industrivaror från Asien, Europa och Nordamerika för perioden 2000-2017. I rapporten framgår det att vi befinner oss i en pågående regionalisering av industriföretagens tillverkning och handel.

Under den undersökta tidsperioden syns en tydlig trend där större andelar av exporten går till den egna regionen. Det blir vanligare att industriernas tillverkning sker nära den marknad som varorna är ämnade för. Särskilt framträdande är trenden i Asien där andelen ökat med 11 procent under den undersökta perioden.
Motsvarande andel är historiskt betydligt högre i både Europa och Nordamerika, men även där visar de senaste åren en trend mot ökad regionalisering av handeln med industrivaror.

Regionaliseringen är ett resultat av kundernas krav på snabba omställningar och leveranser av företagens produkter. Även de upplevda fördelarna av närhet till marknaden och samarbete med lokala underleverantörer är starka drivkrafter till förändringen.

I samband med att vägen mellan tillverkning och marknad blir kortare, minskar risken för störningar i logistikkedjan – detta sänker företagens transportkostnader.

De etablerade industriländerna påverkas positivt i samband med att låglöneländernas kostnadsfördelar minskar som ett resultat av automatisering och nya teknologier. Marknadsnära tillverkning kan ha stora positiva effekter på klimatavtryck och miljöpåverkan.  

Det faktum att globalt verksamma industriföretag går mot mer marknadsnära tillverkning kommer att påverka hur den svenska exporten utvecklas framöver” säger Lena Sellgren, Chefekonom, Business Sweden.Läs hela Business Swedens rapport här.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here