Home Fastigheter Två nya forskningsprojekt med fokus på hållbara städer och autonoma fordon

Två nya forskningsprojekt med fokus på hållbara städer och autonoma fordon

Två nya forskningsprojekt har startats på Högskolan i Halmstad med fokus på utveckling av smarta och hållbara städer samt nya transportmöjligheter. Projekten går hand i hand med skolans övergripande klimatsatsning och profilområdet Smarta städer och samhällen.

Projektet SUV – Stimulating the Up-take of Shared and Electric Autonomous Vehicles by Local Authorities är ett gränsöverskridande forskningsprojekt där transportorganisationer och lärosäten i sju länder tillsammans ska utveckla framtidens hållbara städer. Målet är att underlätta planeringen och byggnationen av klimatsmarta stadsmiljöer som optimerats för självkörande fordon – både privata och kommersiella sådana.

Varbergs kommun är en av projektets partners och Interreg North Sea Region står för finansieringen.

Projektet kommer att bidra med värdefull inspiration och kunskap i ett skede när Varberg växer för fullt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad,” berättar Louise Wallmander, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

Projektet EVE – Extending life of Vehicles within the Electromobility Era å andra sidan är ett samarbete mellan högskolan och Volvokoncernen med målsättningen att förbättra eldrivna fordons kapacitet och livslängd. Forskningsprojektet har finansierats av Vinnova som investerat 15 miljoner kronor.

Samarbete är inte det första av sitt slag som Högskolan i Halmstad deltagit i då de haft en väsentlig roll i utvecklandet av autonoma fordon i Sverige. Däremot är det första gången som man på en stor skala kombinerar autonoma fordon med hållbar stadsutveckling.

Partnerskap är nyckeln till framgång och att skapa ett ekosystem tillsammans med andra organisationer är avgörande. Högskolan i Halmstad är en pålitlig partner och vi bygger vårt samarbete på transparens och tillit,” säger Marco Spiga, seniorkonsult vid Volvokoncernen.

Skribent: Adam Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here