Home Energi Aktuell mässa inom hållbarhet

Aktuell mässa inom hållbarhet

I slutet av oktober gör en ny mässa entré på Sveriges mässcen – Water & Waste. Det rör sig om en tvådagars branschmässa för privat och offentlig sektor och fokus är VA, återvinning och industriellt avfall.

Ett åttiotal utställare visar energieffektiva lösningar, underhåll, pumpar och ventiler för VA- och processindustri, digitala styr- och övervakningssystem och vattenrening. På mässan finns även utställare inom IoT för vattenlösningar, tillverkare av filter, separatorer och rörutrustning, samt miljöfrämjande lösningar och kemikalier. Mässan har ett stort fokus på cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt avfall. Här visas nya tekniska lösningar för en hållbar hantering, sortering och tvättning av både kommunalt och industriellt avfall. Här visas återvinningslösningar, energiåtervinning, lyft- och marklösningar, avfallsdeponering och återbruk.

– Sverige står inför väldigt stora investeringar inom vatten och avlopp (VA). Det handlar om både renovering och underhåll av befintliga nät, samt nybyggnationer. Vi har sett ett enormt intresse för nya lösningar, underhåll, innovationer och ny teknik. Detta är upphovet till denna nya mässa, berättar Maria Perneros Geterud, projektledare Water & Waste, på Easyfairs.

Mötesplats för kompetensutveckling

Under mässans två dagar erbjuds kostnadsfri kompetensutveckling. Två scener där kortare seminarier pågår sätts upp och det blir även nätverksfrukostar och branschmingel –  utmärkta tillfällen att mötas inom branschen för besökare och utställare.

Ett par spännande programpunkter kan nämnas: Lina Bergström, VD för återvinningsindustrierna, pratar om hur vi uppnår en cirkulär ekonomi, Mats Björkner på Pumpportalen berättar om energioptimering av avloppspumpstationer, Magnus Eriksson på Cactus berättar om Future City Flow innovationsprojekt och Dick Karlsson från Göteborgs Stad sätter besökarna in i systematiskt arbete med klimatanpassning av Göteborg.

Förutom dessa föredrag håller även tidningarna Recycling och Process Nordic intervjuer på scen med Staffan Filipsson, IVL  Svenska Miljöinstitutet och Jan Svärd från Easy Mining. Volvo, Renova och Göteborgs stad berättar om den eldrivna sopbil de tagit fram och sist men inte minst blir det ett spännande livehack på scenen med en IT-säkerhetsexpert som visar på riskerna med digitalisering och IoT och hur man kan bygga upp ett allmänt IT-skydd.

Fakta

Vad: Water & Waste
Var: 23-24 oktober på Åbymässan i Mölndal
För vem: Teknisk förvaltning kommun, VA-chefer, hållbarhetschefer, energichefer, miljöchefer, ansvariga inom vattenintensiv industri med flera.
Kostnad: Gratis

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here