Home Digitalisering EXPERT: Erik Tjärnqvist om cybersäkerhet

EXPERT: Erik Tjärnqvist om cybersäkerhet

Erik Tjärnqvist arbetar som produktchef på Inuit. Vi har fått ta del av hans expertkommentarer i cybersäkerhetsfrågan.

Vilka är de största hoten i digitaliseringens kölvatten?

Nu när vi gör data alltmer tillgängligt på internet och i appar blir vi mer exponerade för externa hot. Inte bara intrång utan rena misstag kan göra att data exponeras. Detta kan leda inte bara till att data sprids utan även till manipulering av information, vilket kan vara svårt att upptäcka för den som drabbas, menar Erik Tjärnqvist, produktchef på Inuit.

 Hur kan vi skydda oss mot detta?

Säkerheten måste vara med från början, man måste tänka utifrån ett säkerhetsperspektiv hela tiden när man utvecklar. Organisationer måste bli mer restriktiva, det är viktigt att bara rätt personer har rätt behörigheter till rätt system. Så få personer med administratörsrättigheter som möjligt per system minskar riskerna. Man måste även se till att systemen är patchade på server- och klientnivå för att undvika att dessa drabbas. Undersökningar pekar på att det i snitt tar flera månader att upptäcka ett intrång. Ett logghanteringssystem ger varningar om avvikande beteenden och kan på så sätt upptäcka och motverka dessa.

Hur ska man kunna digitalisera på ett säkert sätt, trots hoten?

Som jag nämnt tidigare så behöver säkerhet vara en naturlig del av digitaliseringen. Sätt inte orimliga mål och tänk på att när man gör data mer tillgänglig behöver vi tänka på säkerheten redan initialt, det är A och O.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here