Home Digitalisering Felix Langkjaer: Så säkrar du ditt företag från cyberattacker

Felix Langkjaer: Så säkrar du ditt företag från cyberattacker

Felix Langkjaer, Country Sales Director, Rockwell Automation Nordics

Digital transformation handlar inte om att vara “med på tåget” eller inte. Det är en evolution, inte en revolution – en resa snarare än en destination. Ca tjugo procent av dagens företag har tagit ett aktivt beslut att driva den digitala transformationen framåt. Resten av företagen är inte lika välinformerade och planerar mindre; för vissa är det avsiktligt för andra inte.

Planera riskhanteringen

Den oundvikliga moderniseringen av verktyg har gett oss nya enheter och möjligheter för sammanlänkning och uppkoppling. Med smarta enheter och nya maskiner kommer nya risker. I samband med att maskiner moderniseras, ersätter uppkopplade enheter gamla maskiner. När dessa maskiner ersätts, kommer personalen på ditt fabriksgolv kunna koppla upp sig till maskinerna med förmågan att via fjärrstyrning kunna analysera prestandan vilket i sin tur sänker kostnaden för löpande anpassningar och underhåll.

Företag bör hantera säkerhet och säkerhetsrisker oavsett vilken verksamhet man har. Framför allt bör företag som befinner sig på den digitala transformationsresan, planera hanteringen av de risker som förknippas med digitaliseringen som en del av processen.

ICS-attacker har ökat drastiskt de senaste åren

Säkerhet och risker är en del av den nya eran. Det blir exempelvis allt vanligare att hackers riktar sig mot industriella kontrollsystem (ICS) för att störa eller skada fysiska produkter och tillgångar, eller för att stjäla känslig information. Vi ser tydliga tecken på att ICS-attacker har ökat drastiskt de senaste åren.

I direkt respons på denna utveckling har säkerhetsåtgärder börjat baseras på liknande språk och med fokus på de risker som man utsatts för. Intrång som riktar sig mot fysiska enheter kan enkelt skada utrustning, arbetare och/eller miljön.

Därför börjar det moderna säkerhetsarbetet fokusera på att införa grundläggande säkerhetssystem och en bra “cyberhygien” som genomsyrar hela verksamheten. Lösningarna är inte alltid de enklaste att hantera, däremot är de nödvändiga då de utgör grunden för hela det framtida säkerhetsarbetet. Detta arbete inkluderar bland annat en sammanställning av tillgångar, hårdvara och mjukvara i företagets nätverk, kontroll av uppdateringar och installation för mjukvaror, lösenordshantering, begränsa tillgängligheten samt utbildning av personalen om hur man identifierar phishing-försök.

Vikten av att upprätthålla bra cyberhygien

Många av dessa åtgärder har länge använts inom IT, men det är fortfarande ovanligt inom OT (operational technology). Även om de flesta bolag har en lång lista över sina IT-tillgångar, har långt färre en heltäckande lista över kontroller och mjukvarors prestationsnivå, eller ens program som ser till att allt är uppdaterat enligt en förutbestämd underhållsplan. Generellt sett innebär det att ingenjörer måste börja samarbeta med IT om man verkligen vill upprätthålla en bra cyberhygien som genomsyrar hela produktionskedjan, inklusive ICS.

Felix Langkjaer, Country Sales Director, Rockwell Automation Nordics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here