Home Industri Livslångt lärande en förutsättning för kompetensförsörjningen

Livslångt lärande en förutsättning för kompetensförsörjningen

Synen på kompetens har förändrats under de senaste decennierna. För att klara kompetensförsörjningen måste vi bli mer flexibla i vår syn på kompetens och skapa nya modeller för lärande.

Offentlig sektor och näringsliv är beroende av rätt kompetens för att kunna verka på ett bra sätt och bidra till samhällsutvecklingen. Vi befinner oss i en tid de senaste 15-20 åren där vår syn på kompetens förändrats. Våra processer drivs på ett nytt sätt jämfört med tidigare och de som är verksamma i dessa processer måste kunna hantera detta. Med en snabbare förändring behöver nya sätt att ge kompetensutveckling och vidareutbildning komma på plats.

– Vi har fortfarande en traditionell utbildningsmodell som är avsett för en annan tid som vi nu lämnat bakom oss. Vi studerar mycket längre nu än för 50 år sedan, går in i arbetsmarknaden mycket senare och lever dessutom mycket längre. Under den tid vi jobbar hinner arbetet förändras mycket och den kompetens vi fick innan arbetslivet började är inte den vi behöver när vi jobbat i tio år och än mindre densamma som när vi slutar jobba. Detta ger att utbildningen inte längre är tillräcklig för att fylla arbetslivets behov och utmaningar, säger Carl Heath, Utbildningsdirektör på RISE (Research Institutes of Sweden).

Tusentals nya ingenjörer behövs

En bransch som tjänar som ett tydligt exempel på detta är fordonsindustrin, som står inför en stor omställning när man nu ska byta bränsleslag från diesel och bensin till el. Ingenjörerna inom fordonsindustrin måste nu kunna helt nya saker, jämfört med den kunskap som krävts i branschen under de senaste 50-60 åren. Kompetens inom automatisering och elektrifiering av fordon blir plötsligt ett krav.

Carl Heath, utbildningsdirektör, RISE

– Vi behöver tusentals ingenjörer som kan detta och vi kan inte bara hitta nya ingenjörer utan behöver vidareutbilda de vi har och det medan de jobbar. Livslångt lärande blir här oerhört centralt och viktigt, menar Carl.

På RISE jobbar man med två dimensioner av livslångt lärande. Dels forskar man på hur det kan skapas förutsättningar för att erbjuda ett livslångt lärande för arbetsmarknaden. Dels har man utvecklat verksamheten Professional Education, som tillsammans med näringsliv och akademi ska kunna tillhandahålla all kompetens som näringslivet behöver med de förutsättningar näringslivet har.

– Utbildningssektorn är ju traditionellt sett organiserad utifrån att man inte arbetar samtidigt som man studerar. Utbildningssystemen behöver anpassas till marknadens behov utan att kostnaden strukturellt blir för hög. RISE har 2700 forskare som kan bidra och vara en pusselbit i detta och här tror vi att vi kan förstärka vår förmåga som utbildningspart i många sammanhang, säger Carl.

Dags att digitalisera

Digitalisering och AI är exempel på förändringar som gjort att behovet av kompetenshöjning hos näringslivet ökat. Digitaliseringen i sig kan erbjuda stora fördelar men många bolag har varken kapacitet eller förmåga att implementera den nya tekniken, utan behöver börja en utbildningsresa.

– Vi har jobbat med små och medelstora företag på uppdrag av tillväxtverket för att de ska kunna tillgodogöra sig digitaliseringen. Vi har bland annat skapat kunskapsbanken Dags att Digitalisera –  www.dagsattdigitalisera.se för små- och medelstora företag som behöver utvecklas och behöver enkel tillgång till kunskap. Dags att Digitalisera går att använda på många olika sätt, enskilda filmer och berättelser, eller som ett mera fullständigt kursmaterial. Det finns över 200 utbildningsenheter, filmer och texter och innehåller samtal med forskare, företagare och experter inom digitalisering. Innehållet är belagt med creative commons-licens så att det kan användas och delas på det sätt som företagen själva vill och har behov av. Syftet är att stötta de bolag som är i behov av detta för att komma igång med sin digitaliseringsresa, berättar Carl.

Synbar och delningsbar kompetens är viktigt

Genom att använda flera kanaler som exempelvis sociala medier jobbar man med kompetensförsörjning på olika sätt och med olika metoder – allt för att nå de som behöver stöd i sin förändringsresa så att bolagen inte behöver anpassa sin utveckling efter sin egen kompetensnivå.

Samtidigt som arbetsmarknaden står inför en omställning som ställer krav på kompetenser som det finns ett underskott av, finns det å andra sidan ett överskott av andra kompetenser.

– Vi har begränsad kunskap om vad folk i arbetsför ålder verkligen kan och vilken kompetens de besitter. CV är ett trubbigt verktyg, vi jobbar med att göra kompetensen synbar och delningsbar på ett helt annat och bättre sätt. Ifall färdigheterna som man behärskar är lättare att hitta så underlättar det processerna och skulle kunna lösa många av de kompetensutmaningar vi står inför. Vi har en arbetsmarknad med väldigt mycket dold kompetens. Ett av våra forskningsprojekt just nu är att ta fram en teknisk lösning för att bättre tillvarata den kompetens vi har i samhället, avslutar Carl.

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here