Home Annons Totalåtagande ger kortare driftsstopp

Totalåtagande ger kortare driftsstopp

Att renovera maskiner och anläggningar inom industrin är något som förr eller senare blir nödvändigt, då komponenterna har begränsad livslängd. Nyckeln är att se till att driftsstoppet blir så kort som möjligt.

Inom industrin är effektivitet A och O och varje produktionsstopp innebär en förlust för företaget. När tiden kommer för att renovera en maskin, en produktionslinje, eller en hel anläggning, är nyckeln att se till att driftsstoppet blir så kort som möjligt, så att produktionen kan komma igång igen snarast. Västeråsföretaget Koteko, som sysslar med ombyggnationer av anläggningar och maskiner i industrin, har under många år arbetat fram en metod för att uppnå bland annat just detta. I de totalåtagande man genomför ingår allt från projektering, byggnation, programmering och idrifttagande. Vid en renovering ser man även till att automatisera, modernisera och effektivisera maskinernas funktion så att produktiviteten ökar efter projektets avslutande.

– Vi kan ofta automatisera vissa bitar så att maskinen blir effektivare och man passar på att göra uppgraderingar och andra förbättringsåtgärder, samt ser över och förbättrar säkerheten på maskinen, både med skalskydd och funktionsmässigt, säger Mattias Axner på Koteko Installation AB.

Renovering av ett valsverk i Munkfors

Nyligen renoverade Koteko Installation, tillsammans med Koteko AB, ett valsverk i Munkfors.

– Vi gjorde en förstudie hos kunden som skulle ligga till grund för ett förfrågningsunderlag. Elen var uttjänt i valsverket, mekaniken håller ofta längre. Förstudien ledde till en offert och vi fick en order på att utföra projektet. I leveransen ingick även mekanik och hydraulik, vilket vi också åtar oss via underleverantörer, samt programmering. Längre fram blir det tillverkning av mekaniska detaljer som ska installeras på siten, motorer ska installeras och elskåpen som vi tillverkar i vår verkstad levererar vi sedan i en container. Containern med el-utrustningen blir kvar hos kunden. Containerlösningen sparar tid och man får ett mindre produktionsbortfall, det går att ställa dit containern och dra ut kablage innan vi drar ut pluggen ur maskinen i fabriken. I det här fallet blev stoppet bara sex veckor, vi rev bort all mekanik och el på maskinen och tog sedan anläggningen i drift igen, berättar Fredrik Allard på Koteko.

Spara tid och minskar driftsstoppet

En av anledningarna till att driftsstoppen kan hållas nere i tid är att Koteko alltid testar lösningen på sin egen verkstad och bjuder in kunden så att de får se allt i funktion, innan Koteko installerar ute hos kund. På så vis kan fel upptäckas och åtgärdas och finjusteringar göras innan lösningen implementeras.

– Vi är duktiga på att driva den här typen av projekt och på att få allt att flyta smidigt. Vi har ett bra koncept, bra arbetsmetoder och ett bra flöde som gör att kunden sparar tid och minskar driftsstoppet. Nyckeln till våra lyckade projekt är att vi har erfarenhet av att driva totalåtagande och har allt internt inom koncernen. Ett nära samarbete med underleverantörer och partners spelar också en avgörande roll, avslutar Mattias.

Fakta Koteko-koncernen:
Grundades 1994 i Västerås 
Antal anställda: 40 st
Omsättning: 70-80 milj. Kr
Säte: Västerås
www.koteko.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here