Home Annons ”Det ska vara enkelt och smidigt att skapa en trygg och säker...

”Det ska vara enkelt och smidigt att skapa en trygg och säker byggarbetsplats”

Skattefusk och svart arbetskraft är ett problem som länge genomsyrat byggbranschen.  Trots reglerande lagar och bestämmelser finns det fortfarande skrämmande statistik som visar på hur byggarbetsplatser idag bryter mot både mänskliga rättigheter och skattelagar.

ID06 är ett system som verkar för legitimationsplikt och närvaroregistrering i syfte att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt stärka den sunda konkurrensen i byggbranschen. Ett sådant system utgår ifrån att man genom föranmälan och obligatorisk legitimationsplikt gör det svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen, ett system som många gånger är förknippat med en stor investering där man köper både hårdvara och mjukvara för att kunna ansluta sig.

– Många förknippar ID06 med en stor investering och svårtolkade prismodeller, vi tänker däremot annorlunda. För att göra verklig skillnad för byggbranschen tillhandahåller vi ett system som genomsyras av enkelhet – enkla prismodeller och minimalt med administration. Det ska vara enkelt och smidigt att skapa en trygg och säker byggarbetsplats, säger Robert Stjernström, Sverigechef på Infotech Access.

Det norskägda företaget har sedan början på 90-talet levererat IT-lösningar till byggbranschen med visionen om att göra det enkelt att skapa en säker och trygg byggarbetsplats. Affärsmodellen bygger på en uthyrningsprincip som gör det möjligt för byggföretagen att ansluta sig till ID06-systemet utan att behöva investera i dyr hårdvara.

– Många byggföretag arbetar i olika projekt vilket gör att behovet för systemet varierar, istället för att då tvingas binda upp pengar i hårdvara och system som snart blir omodern kan man hos oss hyra lösningen enligt en smidig prismodell som bygger på att man bara betalar för det exakta behov man har, säger Robert. Med tanke på den digitaliseringsresa vi befinner oss i där nya funktioner och möjligheter ställer nya krav på hårdvaran är det extra kostsamt att sitta med pengarna uppbundna i omodern utrustning, fortsätter han. 

Robert Stjernström, Sverigechef, Infotech Access

Idag är ID06 ett frivilligt system och till skillnad från grannlandet Norge där HMS kort är lagstadgat inom byggbranschen, finns det i Sverige flertalet aktörer som får tillhandahålla ID06-korten och tillhörande system.

– ID06 ska vara ett system som underlättar på byggarbetsplatserna, inte ett nödvändigt ont. Hos oss har man därför alltid en direktkontakt utan några mellanhänder och kan känna sig trygg med vår kunskap om systemen. Vi ansvarar för alla delar i ledet, från produktion och utveckling, till support och uthyrning. Enkelhet är vårt ledord och med det hoppas vi kunna bidra till en säkrare och mer rättvis svensk byggbransch, säger Robert avslutningsvis. 

Fakta
Infotech AS grundades i Norge år 1993 och startade sedan Infotech Access AB 2011 i Sverige. Företaget levererar kortläsare, passagesystem och system för byggbranschen genom en enkel och anpassningsbar debiteringsmodell.
Läs mer på www.infotechaccess.se 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here