Home Annons Energieffektivisering skapar bättre resultat

Energieffektivisering skapar bättre resultat

Digitaliseringen har gett nya möjligheter för att nå en energieffektiv drift och att energieffektivisera i det befintliga fastighetsbeståndet är ofta lönsamt – något få fastighetsägare känner till.

Att som fastighetsägare göra energideklarationer är lagstadgat och ger en bra överblick över hur effektiv fastigheten är energimässigt. Boverket, som är tillsynsmyndighet för detta, har börjat lägga förelägganden om viten om dessa inte görs. Energideklarationen görs alltid av certifierade energiexperter och syftet är att både bedöma energiprestanda men också att hitta lönsamma åtgärdsförslag.

– Energideklarationerna kan te sig komplicerade att läsa och förstå, då man måste sätta sig in i hur man beräknar besparingskostnad och kWh, vilket är olika för fjärrvärme och el. I samarbete med fastighets- ägaren gör vi energideklarationer som får en hög grundkvalitet och också är kostnadseffektiva, där vi får med så mycket som möjligt av de enkla åtgärder som går att göra för att förbättra energieffektiviteten i fastigheten, säger Håkan Alnebratt, Energikonsult på Majornas Energi & Miljökonsult AB.

Majornas Energi & Miljökonsult AB gör, förutom energideklarationer och besparingsprojekt åt bo- stadsrättsföreningar, också kartläggningar av större koncerner och små industrier. Handlar det om stora byggnader eller fastighetsbestånd är det bättre att göra en utökad kartläggning på hela fastigheten för att kunna effektivisera på alla plan och därmed spara så mycket pengar som möjligt. 

– Det kan ofta gå spara tiotusentals eller till och med hundratusentals kronor om året genom att rent administrativt titta över sina fasta kostnader. En fastighetsägare kan vara kund i ett fjärrvärme- eller elnät, men det är inte säkert att avgifterna justeras av leverantörerna efter användande, utan kanske baseras på historiska siffror. Där kan åtgärden vara att skriva om ett avtal eller villkoren i ett avtal. Detta tas med i vår utökade kartläggning, säger Håkan.

– Vi är specialiserade på att effektivisera äldre byggnader och har lång erfarenhet att hjälpa framför allt bostadsrättsföreningar att bli mer energieffektiva. Vi gör löpande kontroller av energi-, el-, vatten- och fjärrvärmeförbrukning. Vi erbjuder såväl projektledning, som stöd i produktion och stöd för driftsuppföljning, fortsätter han.

Just nu är det solceller det finns störst intresse av bland fastighetsägarna när man träffars vid besiktningar. Dock menar Håkan att det kanske inte är det som är mest lönsamt om man har en begränsad budget. Ett modern styrsystem för fjärrvärme betalar sig ofta på 3-5 år, medan solceller har 7-10 års återbetalningstid.

– Vi hjälper till att ta fram en strategi och konkreta handlingsplaner så att man kan börja med att implementera de mest energibesparande åtgärderna och hjälper till med genomförandet av detta. Sedan kan fastighetsägaren investera de pengar som sparats genom de första åtgärderna i ytterligare energibesparande lösningar. Det blir ett långsiktigt arbete som i grunden ökar driftsnettot och höjer fastighetens värde och som besparar fastighetsägaren stora belopp under årens gång, avslutar Håkan. 

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here