Home Digitalisering Gamification kan skapa effektiva och mer lönsamma företag

Gamification kan skapa effektiva och mer lönsamma företag

Alla vet att det är lättare att lära sig när det är roligt. Men hur blir det roligt? Särskilt om det man ska lära sig är svårt eller rent av tråkigt. Svaret heter: gamification!

Vi har pratat om gamification – spelifiering – länge, men fortfarande är det många företag som inte riktigt vet vad det är för något. Och till vad man ska använda det.

– En enkel definition av gamification är att det är ett sätt att plocka in spelmoment, och därmed ett visst mått av spänning, i något som redan existerar. Allt för att motivera människor att bli mer delaktiga, engagerade och lojala, förklarar Olav Törnblom som är VD för MillionMind, ett av de ledande företagen i Sverige inom gamification.

– Vad gamification går ut på är alltså att göra uppgifter, information och så vidare roligare och enklare att ta till sig för den som är målgrupp genom inslag av spel. Det kan vara tävlingar med priser. Men också att uppnå något, exempelvis status, genom att få olika förmåner, som uppmuntrar till att gå vidare eller att göra mer för en positiv feedback.            

I dag har konsumenterna makten

Gamification har sitt ursprung i USA som så mycket annat som handlar om marknadsföring, information och kommunikation.Till Sverige kom fenomenet för ett 10-tal år sedan.

– Men det är först nu som allt fler på allvar fått upp ögonen för vad gamification är och dess effekt, fortsätter Olav Törnblom. Först med att ta till sig gamification har de företag varit som arbetar med konsumentprodukter och tjänster i en eller annan form.

Olav Törnblom, VD, MillionMind

– En förklaring är att konsumenterna har mer makt än någonsin tidigare och de vill känna att de har kontroll över den information de tar del av. Dessutom är det, vilket alla som arbetar med kommunikation känner till, svårt att tränga igenom det allmänna kommunikationsbruset. Inte minst som ett resultat av den fragmentering av kanaler som skett, en omedelbar följd av digitaliseringen.

Viktigt att skilja sig från mängden

Det räcker alltså inte med att skrika mest och högst längre. I stället har det blivit allt viktigare att bygga relationer med kunderna. Det handlar också om att nå ut med budskap som skiljer sig från mängden, så att mottagarna kommer ihåg informationen.

– Det gör man bäst genom interaktion som med gamification, där man enkelt skapar exempelvis tävlingar, quiz och annat som är relevant för den aktuella målgruppen. För många företag har det också visat sig vara rätt väg som både lett fram till ökad försäljning och till ökad lojalitet.

 – Just spelmomentet är en metod som visat sig särskilt framgångsrik för att väcka intresse och engagemang kring det man vill erbjuda eller skapa kännedom kring, berättar Olav Törnblom.

Industrin har mycket att lära

Om gamification i dag är något som främst används inom kommunikation kring konsumentprodukter har det alla förutsättningar att också växa inom andra segment, till exempel företagens intranät. Det menar i varje fall Olav Törnblom och pekar på att gamification fungerar i alla typer av organisationer.

– Vi har flera goda exempel där gamification har använts med framgång. Till exempel i samband med introduktion av nyanställda som snabbt ska sätta sig in i företagets produkter, olika marknader, olika policyer och strategier och hur organisationen fungerar.

– Det kan också vara en effektiv metod för att få medarbetare att ta del av viktiga dokument som alla måste känna till, men som kanske inte alltid är så inspirerande och därför har en tendens att förbli olästa eller hamna sist i att-göra-listan. När detta dessutom belönas stärks viljan att utvecklas. Samtidigt kan det vara ett effektivt sätt att utbilda kunders anställda i hur en process eller maskin fungerar och hur man ska agera vid olika situationer som kan uppstå, påpekar Olav Törnblom.

– Gamification fungerar också bra för att sporra en säljorganisation där spelinslagen har en tydlig koppling till affären och triggar organisationen att göra sitt bästa.

Uppenbara fördelar

Givetvis är gamification inte någon mirakelmedicin som löser alla problem eller fixar kommunikationen på egen hand. Däremot kan det ge stor effekt att ha med gamification som en viktig pusselbit för att nå framgång.

– Fördelen och syftet med gamification är att låta människor bli deltagare i stället för åskådare, att engagera sig i stället för att passivt stå bredvid.

Förutom att det i de flesta fall upplevs som roligare och mer fängslande kommer man mycket bättre ihåg information om man har varit en aktiv deltagare, avslutar Olav Törnblom.

Fakta:
Gamification, eller spelifiering som det också kallas, är att applicera samma sorts spelmekanik som speldesigners gör fast i en annan miljö än i spel. Gamification är alltså inte att skapa spel utan en teknik som används för att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here