Home Annons Plast har en given plats som material även i framtidens förpackningar

Plast har en given plats som material även i framtidens förpackningar

I dagens miljödebatt har plast hamnat i skamvrån. Helt oförtjänt, enligt många som i stället menar att plast är ett av våra bästa förpackningsmaterial. Bara det används rätt!

Plaster är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Och det har sin naturliga förklaring. Det menar Pernilla Kulleborn, VD för det familjeägda förpackningsföretaget Kulleborn i Ullared. Företaget tillverkar plastförpackningar till framför allt livsmedelsindustrin, men också till andra företag med höga kvalitets- och säkerhetskrav. Det handlar bland annat om förpackningar inom livsmedel, hushåll och hygienartiklar samt motorolja. Kunderna finns företrädesvis i Sverige, men en del exporteras även till våra nordiska grannländer.

– Sanningen är att vårt samhälle inte skulle klara sig utan plastförpackningar, säger Pernilla Kulleborn och utvecklar sitt resonemang.
– Plaster har unika egenskaper. De väger lite, kan göras mycket starka samtidigt som de bevarar innehållet intakt. Därför finns plast i allt från bil- och flygplansdelar till engångsartiklar som används i vården, som isoleringsmaterial till byggsektorn och som i vårt fall till förpackning av livsmedel. Så på många sätt är plast det ideala materialet.

Pernilla Kulleborn, VD på Kulleborn i Ullared

Framtidens plast är biologiskt nedbrytbar

Ändå har plast fått något av skamstämpel på sig. Inte minst det senaste året då plastavfall pekats ut som ett allvarligt miljöproblem.

– Plast felaktigt använt och framför allt om man inte tar hand om plastavfallet är naturligtvis inte bra. Det skadar miljön. Samtidigt måste man se till helheten. Förpackningar av glas, kartong och metall har också negativa egenskaper, och en jämförelse med dessa material gör att plast många gånger kommer ut som det bästa alternativet, förklarar Pernilla Kulleborn.

– Min absolut övertygelse är att vi även i framtiden kommer använda plast. Men i stället för att använda fossila råvaror, som är ändliga, för framställning av plastprodukter kommer allt mer att handla om plaster framställda av förnybar bioråvara som exempelvis skogsavfall och restprodukter från jordbruket.

– I dag är biomaterial en dyrare råvara jämfört med fossila, men det kan förändras genom exempelvis politiska beslut. Samtidigt pågår det ett intensivt utvecklingsarbete för att utveckla plaster med ännu bättre egenskaper och som är biologiskt nedbrytbara.

– Återvunnen plast är en annan råvara och här ligger Sverige långt fram, både vad gäller insamling och sortering, så att materialet kan användas på nytt. Självfallet finns det en potential för ytterligare förbättringar, men man måste trots allt börja någonstans. En betydande del av de produkter som vi inom vårt företag tillverkar kommer just från återvunnen plast.

Konsumenten bär ett stort ansvar

Det stora problemet är vi konsumenter och hur vi agerar. Vi ställer höga krav på att det vi köper i butiken ska vara förpackat på ett hygieniskt och säkert sätt, bara för att ta ett exempel.

Samtidigt är vi inte lika duktiga på att återvinna den plast som vi bär med oss hem från affären, utan slänger förpackningsmaterial, oavsett vad det består av, ofta osorterat i soporna, eller i värsta fall i naturen. Men även här är en förändring på väg. I allt fler kommuner förändras nu hanteringen av hushållssoporna så att det ska bli lättare att sortera rätt genom att sopkärlen förses med olika behållare för plast, glas, papper och så vidare.

– Fortfarande finns mycket kvar att göra, inte minst när det handlar om ett förändrat beteende. Det betyder att vi måste sätta in resurser där effekten blir som störst och därför har vi i Sverige ett ansvar att dela med oss av den kunskap och teknik vi har för att gammal plast ska kunna användas som råvara för nya plaster.

Text: Martin Westholm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here