Home Energi Så når vi målet om hundra procent förnybar elproduktion år 2040

Så når vi målet om hundra procent förnybar elproduktion år 2040

Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi.

Att klimatkrisen är vår tids ödesfråga är ingen nyhet – de globala utsläppen måste minska omgående och kraftigt. Med vindkraftutbyggnad kan vi både minska utsläppen och samtidigt säkerställa att elektrifieringen sker med förnybar elproduktion. Sveriges förutsättningar för vindkraft är väldigt goda och dessutom klarar sig ny vindkraft nu helt utan stöd. En viktig roll i den positiva utvecklingen och utbyggnaden av vindkraften i Sverige har Svensk Vindenergi, som dagligen driver frågan framåt sedan tio år tillbaka.

För tio år sedan tog den svenska vindkraftsutbyggnaden fart, pådriven av ett förstärkt elcertifikatsystem och EU:s förnybarhetsmål. Under dessa tio år har mycket hänt för branschen och den svenska vindkraftsproduktionen har tiofaldigats, produktionskostnaden halverats och landets förnybarhetsmål uppnås nära ett decennium i förtid.

– Den höga investeringstakten i vindkraft är framför allt resultatet av en tydlig klimat- och energipolitik, där långsiktighet skapat trygghet för investerare och producenter. Sverige har dessutom ovanligt goda förutsättningar för vindkraft eftersom det blåser så bra. Kombinationen av en stabil politisk spelplan och goda vindlägen attraherar investeringar, vilket blir tydligt då allt fler internationella aktörer söker sig till svenska vindkraftsprojekt, säger Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi.

Låg politisk risk attraherar kapital

Den positiva utvecklingen är resultatet av den tekniska utvecklingen vi sett de senaste åren, men också lägre kapitalkostnader. Institutionella investerare bedömer den politiska risken som låg, vilket attraherar kapital. Samtidigt finns det fler avgörande faktorer som behöver tas på allvar för att målet om hundra procent förnybar elproduktion år 2040 ska uppnås.

–  Det behövs stabila politiska villkor och ett fortsatt högt tempo vad gäller utbyggnaden, förklarar Charlotte och fortsätter; För att vindkraftens fulla potential ska tillvaratas, bör vi sträva efter en så jämn utbyggnad som möjligt över landet. Det finns flera hinder som försenar och ibland försvårar utbyggnaden, exempelvis tidsomfattande och rättsosäkra tillståndsprocesser, försvarets stoppområden som idag upptar nära hälften av Sveriges yta, samt den kommunala vetorätten som hindrar många vindkraftsprojekt från att realiseras.

VIND 2019 – den självklara mötesplatsen 

På VIND-konferensen, Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen, kommer Svensk Vindenergi samla beslutsfattare och politiker för att diskutera framtiden och de nästkommande tio åren.

– Vår organisation firar tio år och det uppmärksammar vi under VIND-konferensen i oktober. Vi har samlat toppskiktet i branschen och kommer på konferensens seminarier prata om de tio år som varit, vilken fantastisk utveckling vi har sett men också vilka spännande och viktiga år vi har framför oss, säger Charlotte avslutningsvis.

Text: Agnes Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here