Home Annons Strand Packaging fortsätter sin expansion och tillväxt

Strand Packaging fortsätter sin expansion och tillväxt

Sveriges största producent av skurna och stansade våtlimsetiketter och en kvalitetsmedveten producent av kartongförpackningar bryter ny mark. En innovativ förpackning som utmanar plastförpackningar ger en helt ny marknad och tunga investeringar i produktionsmiljön har stärkt företaget avsevärt.

Plast som skräpar ner och inte bryts ner på hundratals år och microplaster som förstör våra vattendrag är problem vi hör om allt oftare och som allt fler blir medvetna om. I och med den uppmärksamhet problemen rönt har en ny trend uppstått bland varumärkesägare och inom retail. 

– Allt fler vill se alternativ till plast. Detta är gynnsamt för vår bransch och vi rider på den vågen. Som förpackningstillverkare har vi fullt upp med att hitta alternativ och nya lösningar till plastförpackningar. Vi tillverkar på kartongsidan förpackningar till läkemedel, hälsokost och kosmetik, livsmedelsförpackningar samt icke livsmedelsförpackningar. Det vi ser nu är att branschen försöker minska mängden plast generellt i förpackningarna, säger Per Lunden, styrelseordförande och delägare i Strand Packaging.

Ett exempel på en produkt som är en ny och innovativ utmanare till de plastbubblor som ofta omsluter elektronikprodukter är CEFAPAC, en norsk patenterad lösning. De hårda plastbubblorna har allt som oftast kartong med produktinformation instoppad bakom produkten, medan CEFAPAC istället görs helt i kartong och därmed bli mindre miljöbelastande, nedbrytbara och dessutom betydligt mer lättöppnade, något som kommer en stor del av Sveriges åldrande befolkning med minskad handstyrka, på grund av exempelvis artros, till gagn. I en strävan att få ut den nya lösningen på marknaden så fort som möjligt samarbetar Strand Packaging med två andra Europeiska förpackningsföretag. 

En annan trend som påverkar förpackningsbranschen positivt är att efterfrågan ökat kraftigt på mindre förpackningar till landets allt fler ensamhushåll och som ett medel för att minska matsvinnet.

– Mindre förpackningar är bättre om vi vill minska CO2-utsläppen, eftersom matsvinn är en av de största källorna till just koldioxidutsläpp, långt mer än vad förpackningstillverkningen avger om vi tillverkar mindre men fler förpackningar, säger Mats Strand, grundare och vVD för Strand Packaging.

En tredje trend som påverkat förpackningsbranschen är microbryggerierna. Strand Packaging har många små bryggerier bland sina kunder och här tillverkar man allt från etiketter till samlingsförpackningar för flaskor eller enkelkartonger till exklusivare ölsorter. Ett exempel på ett spännande samarbete är det man har med Lundabryggeriet, ett litet men framgångsrikt bryggeri, som nu har expanderat och förpackar sina flaskor i multipack från Strand. 

– Vi jobbar tätt med våra kunder för att ta fram unika och alternativa lösningar. Tack vare att vi är ett litet företag kan vi vara flexibla och innovativa, menar Per.

Strand Packaging har investerat enormt på maskinsidan under senaste året. I princip hela maskinparken har blivit föremål för nysatsningen och man kommer även att förstärka med personal såväl i produktionen som på tjänstemannasidan. I de positiva trendernas kölvatten ser man med tillförsikt fram emot höstens expansion. 

Skribent: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here