Home Annons Världsledande teknologi revolutionerar den växande marknaden för exoskelett

Världsledande teknologi revolutionerar den växande marknaden för exoskelett

De senaste årens tekniska framsteg har förändrat hur marknaden för tekniska hjälpmedel ser ut. De nästkommande fem åren förväntas marknaden för exoskelett explodera med en kraftig tillväxt i branschen som förutspås omsätta flera miljarder dollar fram till 2025. 

Teknikföretaget Bioservo Technologies är ett av de företag som nu positionerar sig på den växande marknaden för exoskelett. Med välutvecklad patenterad teknik erbjuder de kraftförstärkande, bärbar robotteknologi baserad på bionik och robotik. Teknologin används av personer med nedsatt muskelstyrka eller för personer som har behov av extra kraft eller uthållighet.

– Från början utvecklade vi en robothandske som fungerade som ett assisterande hjälpmedel för personer med nedsatt muskelstyrka eller rörelsefunktion. Men ganska snart visade det sig att den montageintensiva industrin hade stort intresse för produkten och ett nytt segment föddes och vi utvecklade produkten Ironhand®, förklarar Petter Bäckgren, VD på Bioservo Technologies.

Redo för kommersialisering

I nära samarbete med stora globala aktörer inom bil-, flyg- och byggindustrin har teknikföretaget nu lyckats ta fram unik kompetens inom området och har goda insikter i hur produkten på bästa sätt anpassas för industrins behov.

– Efter flera års arbete har Ironhand® genomgått en rad olika tester och slutversionen gör att produkten nu är redo för en bredare kommersialisering, förklarar Petter Bäckgren. Han fortsätter; parallellt med det genomför vi nu en omfattande klinisk studie för vår Carbonhand®, produkten som är anpassad för hälso- och sjukvårdsmarknaden, som ska resultera i efterföljande lansering inom rehabliteringssegmentet..

Världsledande teknik

Inom industrin är Bioservo ensamma att erbjuda kraftförstärkande handskar och potentialen för teknologin är enorm. Bolagets SEM™-teknologi (soft extra muscle) är patenterad och fungerar annorlunda än andra liknande lösningar genom att generera kraft enbart när användaren själv initierar en rörelse och kan därmed kontrolleras på ett naturligt och intuitivt sätt. Bolagets produkter och innovativa teknologi har tidigare inte funnits tillgänglig, det finns heller inga direkt konkurrerande produkter tillgängliga på marknaden idag.

– Bioservos teknologi tillför aktivt kraft till användaren och bidrar till att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö och undvika förslitningsskador, samtidigt som enheten samlar in och analyserar data som gör det möjligt att bedöma risken och identifiera de fall av greppintensiva rörelser som utsätter användaren för en hög ergonomisk risk, förklarar Petter Bäckgren. Vi är övertygade om att exoskelett kommer att implementeras brett på arbetsplatser och bli ett naturligt inslag över tid, fortsätter han.

En skalbar affärsmodell

Bioservo revolutionerar den växande marknaden för exoskelett

Handskens kraftbärande struktur består av själva handsken som utgörs av en innerhandske. Innerhandsken är utrustad med trycksensorer i fingertopparna som läser av användarens grepp och aktiverar motorer i enheten som ger användaren upp till 80 N i extra greppstyrka utan fördröjning.

Som skydd utanpå används en vanlig arbetshandske anpassad till arbetsuppgiften. För att handsken ska behålla sin optimala funktion bör den betraktas som en förbrukningsvara och bytas ut efter 2-4 månader. Detta innebär en skalbar intäktsmodell med frekventa och återkommande intäkter där de tre grundläggande intäktskällorna är hårdvaruenheten som består av elektronik, mjukvara och kraftenhet, den kraftbärande innerhandsken samt service- och underhållsavtal.

Nyemission för att stärka den globala positionen

Under september genomgår bolaget en nyemission som ska möjliggöra en bred marknadsintroduktion av Ironhand® och stärka den globala positionen på prioriterade marknader samtidigt som teknologin ska expandera till nya vertikaler utöver bil-, flyg- och byggindustrin.

– Vi ser med stor tillförsikt på försäljningsutvecklingen framöver och vår förväntan är att Bioservo senast 2024 har en omsättning över 300 miljoner SEK. Tillsammans med industrin kommer vi etablera standarder och vara redo med kommersiella produkter när marknaden startar implementering i större skala, säger Petter Bäckgren avslutningsvis.

Text: Agnes Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here