Home Industri Hur löser livsmedelsindustrin Co2-utmaningen?

Hur löser livsmedelsindustrin Co2-utmaningen?

På tredje plats på koldioxidutsläppslistan, efter Kina och USA, kommer livsmedelssvinn. Genom att eliminera matsvinnet skulle världen vara så gott som klara med Co2-utmaningen. Här spelar förpackningsindustrin en nyckelroll.

Process- och förpackningsindustrin är en kombination av teknik och material. Ny teknik ger bättre möjligheter till effektivare tillverkning och optimering av förpackningarna.

– Att gå mot en bättre framtid och miljö tar sin tid, men det forskas intensivt på hur man ska kunna gå över till nya, miljövänliga material inom förpackningsindustrin. Bosch Packaging Technology och HDG, två av våra huvudmän, jobbar intimt med ledande materialleverantörer för att klara miljöutmaningen, säger Johan Hintze, VD på Kafeko Nordic.

Det forskas såväl på monomaterial, det vill säga förpackningar bestående endast av ett material samt laminat med flera komponenter.

– Papper har använts i 150 år i förpackningar, men nu tas det fram nya lösningar. Det finns exempelvis helt nya, dammtäta, förseglade pappersförpackningar, där mjöl och andra finmalda produkter inte kan läcka ut, berättar Johan.

Forskningen fokuserar idag mycket på att lösa barriärfunktionen i monomaterial. Mycket fokus läggs också på hur man ska kunna återvinna de nya materialen, istället för att använda dem för energiproduktion. Målet inom EU är att kunna återanvända 55 procent av dessa material till 2030.

Kafeko Nordic säljer för cirka 450 miljoner kronor årligen och den primära kundkretsen är livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Den tredje största boven för koldioxidutsläpp

Idag är livsmedelssvinn den tredje största källan till koldioxidutsläpp, endast Kinas och USAs totala CO2-emmissioner överträffar de halter som matsvinnet ensamt ger upphov till.

– Dåligt förpackade varor och varor som farit illa i distributionskedjan, samt matsvinnet i hushållen, utgör huvuddelen av matsvinnet. Skulle vi kunna lösa det problemet klarar vi i princip hela vår Co2-utmaning. Vi har möjlighet att hjälpa våra kunder och jobbar tätt med materialleverantörer på marknaden för att ta fram lösningar som inte bara är hållbara och miljövänliga, utan fungerar effektivt i produktionen, skyddar produkten och går att distribuera så att produkten inte hinner gå ut. Även en förminskning av förpackningsstorleken kan vara ett mycket effektivt alternativ till att minska matsvinnet i hushållen. Den höjda materialåtgången det innebär att dela upp innehållet i mindre förpackningar kompenseras hastigt av ett mindre matsvinn, säger Johan.

En förlängd livscykel på förpackningsmaskinerna bidrar även till en lägre CO2-belastning.

– Vi har maskiner som kör full produktion och är mer 25 år gamla. En lång livscykel på produktionslinjen är intressant för våra kunder både ur ekonomisk synvinkel och ur hållbarhetsaspekt, påpekar Johan.

En effektiv produktionskedja

Fokus ligger på effektiv produktion, det vill säga så lite spill som möjligt och en effektiv produktionskedja. Kafeko hjälper också kunderna att ta fram nya lösningar på förpackningar, snabbare produktbyten samt optimerad materialanvändning. Johan menar att det märks en ökad medvetenhet hos marknaden och att kunderna ställer krav på och vill ha information om koldioxidavtryck på den anläggning de ska investera i, för att kunna ta med det i sina miljöbalanser.

– Ska man investera i en ny förpackningsmaskin måste den i framtiden kunna användas för nya optimerade material. En annan trend vi märker och som jag tror kommer att bli ännu större är att kunderna vill veta hela livscykelkostnaden för produktionslinjen för 20 år framåt. Kvalitetsmässigt ligger våra maskiner på en nivå så att de innebär en lite större initial investering men har en lägre kostnad över hela livscykeln. Det har vi svart på vitt på och även hela miljö och hållbarhetsuträkningen som vi kan visa kunderna redan i inköpsfasen, avslutar Johan.

Fakta om Kafeko Nordic:
Företaget grundades 1981, är specialiserade på försäljning av process- och förpackningsteknologi, inspektionsutrustning och robotlösningar.
Läs mer på
Kafeko Nordics hemsida.

Text: Anna Bjärenäs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here