Home Annons Lägsta totalkostnad för byggnadsinstallationers livscykel

Lägsta totalkostnad för byggnadsinstallationers livscykel

Vid nybyggnationer och renoveringsarbeten ligger fokus ofta på en låg initial kostnad. Dock är det den totala kostnaden för installationernas livscykel som egentligen är det intressanta – något som fortfarande ofta förbises.

Det råder stor prispress på byggmarknaden i hela Europa och i topp ligger Sverige med allra högst byggkostnader. Eurostats byggindex visar på att Sverige ligger hela 66 procent över Europagenomsnittet. Kombinationen av investerare å ena sidan, dessa oftast långsiktiga byggherrar med fokus på kvalitet och miljö, och hårt konkurrensutsatta byggföretag på andra sidan, ställer stora krav på arkitekter och projektörer gällande materialval inför såväl nyproduktion som modernisering.

I takt med ökad medvetenhet om behoven av hållbarhet följer även ett ökat fokus på livscykelkostnader i såväl system som byggnader. Begreppen TCO (Total cost of ownership) och LCC (Life cycle costs) speglar samma sak, nämligen insikten om behovet av att betrakta alla faser i ett systems tekniska och ekonomiska livslängd för att kunna fatta rätt beslut, både i upphandlingsskedet, i driftskedet och slutligen även i avvecklings-/utbytesskedet.

– Ett system med det lägsta initiala priset kan ofta visa sig bli mycket kostsamt under driftsfasen som ofta sträcker sig över flera decennier, med omfattande serviceintervall och kostsamma modifieringar och renoveringar. Ett slutligt avvecklingsskede kan många gånger rent av elimineras genom tillgång till flexibla lösningar för uppgradering och modifiering, menar Olav A Brudvik, VD på TORMAX Sverige AB – ett tekniskt serviceföretag som erbjuder innovativa automatiska dörrsystem av pålitlig schweizisk kvalitet.

Det kortsiktiga perspektivet får fortfarande övertaget

Frekvensen av lokalanpassningar ökar i dagens fastighetsbestånd, även detta aktualiserar hållbarhetsfrågan och ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar för de mera hållbara och flexibla installationssystemen.

– Vi märker tydligt av byggherrarnas allt högre ambitioner om lägsta möjliga totalkostnad för deras tekniska system. Det kortsiktiga perspektivet i byggfasen får dock fortfarande ofta övertaget – när prispressen i byggprocessen ger fri lejd för kortsiktiga lösningar. Därmed väljs lösningar med det för stunden lägsta inköpspriset, medan byggnadens mycket långsiktiga förvaltningsfas får utstå höga kostnader för utbyten, service, oönskade driftstopp med mera. På TORMAX är vi besjälade av livscykelperspektivet. Våra kompetenta servicetekniker stöter dagligen på fastighetsägare hos vilka våra system varit i drift i både två, tre och fyra decennier, säger Olav.

– Vi har slagit an tonen om LCC och TCO, branschbegrepp som vi upplever att folk vet för lite om. Vi vill jobba med rådgivning runtom lösningen i sig, samt hålla kunden i handen genom kommande servicefaser. Genom att ha egna installatörer och servicebemanning säkerställer vi kvalitet genom hela produktlivscykeln. Automatiska dörrar är ett mer komplext område än vad man kan tro, det handlar bland annat om personsäkerhet och det finns krav, förordningar och EU-standarder som ska följas, påpekar Olav.

Bostadsanpassning är ett område där TORMAX är dominerande. Kommunerna ger stöd för att invånare med funktionsnedsättning ska kunna bo hemma i så stor utsträckning som möjligt. Brukaren får bidrag för nödvändiga anpassningar av hemmet och där är dörrmiljöer i lägenheter, till entréer, tvättstugor och liknande en viktig del av tillgängligheten.

– Detta är ett oerhört viktigt område där vi är med och skapar en trygg situation för de boende, menar Olav.

Tormax öppnar dörrarna till vårt kulturarv

Bland TORMAX kunder märks även museer, universitetsbyggnader, kyrkor och domstolsbyggnader. Många gånger handlar det om anrika gamla byggnader där man inte vill göra ingrepp som drabbar estetiken.

– Både arkitekter, projektörer och byggarna själva hittar till oss. Redan i projekteringsfasen har vi produkter som ger fördelar och som gör oss unika. Vi gillar att tekniken inte syns, något som appellerar icke minst till arkitekterna. Man vill åt funktionen men helst utan att den syns, berättar Olav. En ökande efterfrågan på karuselldörrar som visuellt inte tar för mycket utrymme, är ett uttryck för samma sak. Ökad användning av glas, med minskat utrymme för aluminiumprofiler, är helt i linje med TORMAX karuselldörrar.

Exempel på detta är museer eller kyrkor med gamla fina ekportar, där dörrautomatiken ofta sitter gömd men lättillgänglig i golvet, utom synhåll för besökaren. På Stadsmuseet i Stockholm har TORMAX varit med och skapat harmoniska dörrmiljöer, likaså på Värmlands museum, på ABBA-museet på Djurgården, på Nationalmuseum och på Marinmuseet i Karlskrona, vi är alltså med och öppnar dörrarna till vårt kulturarv.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here