Home Industri Robotrevolutionen förändrar världen

Robotrevolutionen förändrar världen

Den 11-12 september äger Robotkonferensen rum i Jönköping.

Antalet robotar som används i världen har tredubblats under de senaste två decennierna, en siffra som förväntas öka ännu snabbare de kommande tjugo åren och utvecklingskurvan ställer nya krav på branschen och dess beslutsfattare. I studien ”How robots change the world” från Oxford Economics får vi i en inblick i branschens framtid och tar del av både de positiva och negativa effekterna av robotiseringen.

Robotrevolutionen ökar produktivitet och ekonomiskt tillväxt, det leder till att nya arbetstillfällen skapas i branscher som ännu inte existerar. Många befintliga affärsmodeller utmanas av utvecklingen och kommer behöva förändras i samband med att miljontals befintliga jobb går förlorade. Enligt studien förväntas upp till tjugo miljoner tillverkningsjobb gå förlorade för robotar till år 2030.

Ove Leichenring, ordförande på SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) kommenterar rapporten följande:

Den ekonomiska tillväxten som orsakas av ökad robotisering kommer att skapa nya sysselsättningsmöjligheter i samma takt som substitutionseffekterna. Rapporten konstaterar också att automatiseringens implikationer inte är lika fördelade över alla regioner och inkomstgrupper i ett land och uppmanar politiker att exempelvis se över utbildningsbehovet för de grupper som kommer att påverkas av den ökande automatiseringen

Enligt rapporten kommer implementeringen av robotar och automation påverka BNP-tillväxten hos världens största ekonomier mycket positivt. 

Uppskattningen av sysselsättningsförluster baseras på en genomsnittlig tillväxt på den globala robotmarknaden på femton procent årligen under det närmaste decenniet, vilket är en extrapolering av IFR:s (International Federation of Robotics treåriga förutsägelse år 2017. Sett från dagens perspektiv förväntar sig IFR en lägre tillväxt av robotmarknaden mellan 2019 och 2030, vilket också skulle minska de möjliga effekterna på sysselsättningen.” menar Ove Leichenring.

Vi står alltså inför en period de nästkommande tio åren där robotarna förväntas ta över tjugo miljoner industrijobb, men automationen förutspås skapa lika många.
Ta del av hela rapporten här.

Missa inte SWIRA:s robotkonferens på Elmia den 11-12 september.

Text: Agnes Jarfjord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here