Home Annons Ta din fastighet in i framtiden med IoT och få sänkta driftkostnader

Ta din fastighet in i framtiden med IoT och få sänkta driftkostnader

Loggamera har utvecklat ett smart system som gör det möjligt att sänka kostnaderna för exempelvis värme i kommersiella fastigheter och flerfamiljshus med upp till 30 procent, men också att införa individuell debitering där varje hyresgäst betalar för sin förbrukning.

Med IoT öppnas helt nya möjligheter för effektiv fastighetsförvaltning. Vinsten är både lägre miljöpåverkan och sänkta kostnader. Men också en mer rättvis debitering av exempelvis kostnader för uppvärmning.

IoT – Internet of Things – gör det möjligt att digitalisera olika funktioner i fastigheter. Det kan handla om allt från att öka energieffektiviteten och på så sätt nå minskat miljöavtryck. Eller att få bättre kontroll på vattenförbrukningen i fastigheten.

– Den nya tekniken ger helt enkelt nya möjligheter till en mer effektiv fastighetsförvaltning. Dels kan man minska kostnaderna för uppvärmning, eller kyla, men också slå ut kostnaderna så att hyresgästerna bara betalar för den del man förbrukat vilket kallas IMD, eller Individuell mätning och debitering, säger Jens Collin som är VD för Loggamera.
– Det är något som uppskattas av många, både i kommersiella fastigheter och i flerbostadshus, samtidigt som det är ett utmärkt incitament för ökat miljömedvetande, vilket alla tjänar på.

Få full kontroll

Det Loggamera gjort är att man utvecklat ett smart sätt för fastighetsägare att styra, kontrollera och driftövervaka sina värme- och vattensystem.

– Det som framför allt skiljer oss från andra är enkelheten i vårt system och det upplevs som mycket positivt av våra kunder och deras medarbetare, fortsätter Jens Collin

Systemet är marknadens mest lättöverskådliga och flexibla plattform för att samla in, analysera och övervaka värme-, kyla och ventilationssystem. I första hand är det tänkt att användas av kommersiella fastighetsägare, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som vill effektivisera sina system och samtidigt vill uppnå ökad driftsäkerhet.

Jens Collin, VD, Loggamera

– Nyttan med systemet är att man får full kontroll över driften, att man får larm om driftstörningar, men också indikationer på när det är dags för service av anläggningen eller om någon komponent behöver bytas ut, berättar Jens Collin. Det gör att man bättre kan planera för service och underhåll. I sin tur innebär det att man kan spara pengar, får ett planerat underhåll och att man på så sätt slipper irriterande och akuta driftstörningar samtidigt som man kan förvarna sina hyresgäster om att exempelvis värmen kommer att vara avstängd under ett visst antal timmar. Systemet kan även byggas ut så att det exempelvis övervakar att fönster och dörrar som ska vara stängd verkligen är det, förklarar Jens Collin.

Individuell fakturering

En annan fördel med Loggameras system är att man genom att installera separata mätare för varje hyresgäst kan införa individuell fakturering för värme, kyla och vatten, vilket visat sig ha positiva besparingseffekter.

– Dels ger det en mer rättvis debitering när var och en betalar för sin faktiska förbrukning. Som det är i dag betalar ofta alla lika mycket per kvadratmeter för exempelvis uppvärmning och kyla, men med vårt system kan debiteringen delas upp per hyresgäst i förhållande till hur mycket de i själva verket förbrukar, säger Jens Collin.
– Dels innebär vårt system, har det visat sig, att förbrukningen av både värme och vatten minskar med så mycket som upp till 30 procent. Det som en direkt följd av att hyresgästerna i exempelvis ett bostadshus blir medvetna om hur mycket de förbrukar och att de på det här sättet själva kan vara med och påverka sin hyra genom att dra ner på inomhustemperaturen eller inte låta varmvattnet rinna.

Passar även småhus

På sikt kommer Loggameras övervakningssystem även att kunna appliceras på småhus. Det gör det möjligt för ägaren att få en bättre överblick av sin energi- och vattenförbrukning, men också att kunna styra exempelvis uppvärmningen över dygnets olika timmar.

– Tekniken kan med fördel även användas av kommunala VA-verk, som, när systemet är installerat, slipper köra runt i villaområden och fjärravläsa respektive hushålls vattenmätare. Eller som i dag när det är upp till varje enskild villaägare att rapportera in sin förbrukning, vilket kan öppna för felaktigheter som inte sällan upptäcks förrän långt senare vid en kontroll, berättar Jens Collin.

Enkelt att installera

Loggamera har ett rikstäckande nätverk av installatörer som man samarbetar med, och kunderna finns från Helsingborg i söder till Kiruna i norr.

– Vi ser ett konstant ökat intresse för vår produkt. Många ser fördelarna både när det handlar om att få en säkrare och mer effektiv kontroll över sin anläggning och att det öppnar nya möjligheter för att debitera kunderna deras faktiska förbrukning, understryker Jens Collin.

Att utföra själva installationen är dessutom enkelt. Vid exempelvis vatten- eller värmeavläsning, så kallad IMD, krävs inga elarbeten eftersom givarna drivs med batterier med 16 års livslängd. Själva insamlingen av datan och analysen sker hos fastighetsägaren eller via Loggameras insamlingsportal.

Text: Martin Westholm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here