Home Industri Nu börjar de nya reglerna gälla för medicinska kontroller av arbetstagare

Nu börjar de nya reglerna gälla för medicinska kontroller av arbetstagare

Medicinsk kontroll

Idag, den 1:a november, börjar de uppdaterade reglerna gälla för medicinska kontroller i arbetslivet, enligt beslut från Arbetsmiljöverket.

Det som är nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete kommer omfattas av krav på medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär. Arbetsgrupper som innefattas av handintensivt arbete är bl.a. maskinoperatörer, lokalvårdare och slaktare. Det som definierar handintensivt arbete är att handlederna är aktiva och vinklas mot sitt ytterläge, i kombination med kraft.

Det går inte att tvinga en arbetstagare att genomgå en medicinsk kontroll mot sin vilja. Men för att utföra vissa arbetsuppgifter finns det krav på tjänstbarhetsintyg. Resultatet från en medicinsk kontroll inte kan utgöra någon grund för uppsägning och det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för rehabilitering och arbetsanpassning. Skulle en arbetare inte kunna utföra vissa uppgifter eller det upptäcks skador på en medicinsk kontroll så är det arbetsgivarens ansvar att omplacera denna.

– Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Om den medicinska kontrollen visar tecken på att arbetstagare har drabbats av ohälsa, som kan bero på faktorer i arbetsmiljön, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minimera och helst få bort den riskfyllda exponeringen, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket till industrinyheter.se.

Du kan läsa hela Arbetsmiljöverkets föreskrift här.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here